Evropská realita viděná z Prahy

10. května 2010 Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) přivítal na své půdě předsedu vlády České republiky Jana Fischera, který zde měl přednášku na téma „Evropská realita viděná z Prahy“.

V rámci přednášek nazvaných „Les grands témoins“ („Velcí svědkové“) chce Institut des hautes études de Défense nationale nabídnout veřejnosti setkání s předními evropskými a mezinárodními představiteli současnosti.

10. května IHEDN přivítal Jana FISCHERA, premiéra České republiky, který vystoupil s přednáškou na téma „Evropská realita viděná z Prahy“.

Číst

Dernière modification : 14/04/2016

Haut de page