Evropská unie vyzývá Írán [fr]

„Vraťte se k jednacímu stolu“. Rada pro zahraniční věci přijala dne 26. července balíček omezujících opatření postihujících některá odvětví íránské ekonomiky a také určité osoby a podniky. Rada současně vyzvala Írán, aby se v zájmu obnovení mezinárodní důvěry v civilní povahu svého jaderného programu dohodl na konkrétním datu pro jednání s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Catherine Ashtonovou, a šesti zeměmi.

Rada pro zahraniční věci přijala dne 26. července balíček omezujících opatření postihujících íránská odvětví, jako jsou obchod, finanční služby, energetika a doprava, a některé jednotlivce a podniky (zákaz vydávání víz a zmrazení majetku). Současně Rada vyzvala Írán, aby se v zájmu obnovení mezinárodní důvěry v civilní povahu svého jaderného programu dohodl na konkrétním datu pro jednání s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Catherine Ashtonovou, a šesti zeměmi.

„Vyslali jsme Íránu poměrně důraznou zprávu. Jeho jaderný program vnímáme jako problematický. Vyzýváme íránskou stranu, aby se vrátila k jednacímu stolu“, zdůraznila Catherine Ashtonová.

Rada opětovně potvrdila dlouhodobý závazek EU pracovat na diplomatickém řešení íránského jaderného programu. Návrhy učiněné Íránu v červnu 2008 jsou stále aktuální. Cílem EU je nalézt takové řešení, které by umožnilo obnovit důvěru mezinárodního společenství v ryze mírovou povahu íránského jaderného programu. Hlavním cílem unie je vytvořit s Íránem všestranný vztah, který bude zahrnovat spolupráci ve všech odvětvích, včetně mírového využití jaderné energie.

V souladu s prohlášením Evropské rady ze dne 17. června 2010, Rada pro zahraniční věci schválila „rozhodnutí k provedení opatření uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929“, a doprovodná opatření.

Tato opatření budou uplatněna zejména na íránské banky, na příslušníky islámských revolučních gard a na společnost „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“.

Zdroj : internetové stránky Rady Evropské unie www.consilium.europa.eu

Pro více informací :Závěry Rady

Dernière modification : 05/08/2010

Haut de page