Evropský kongres učitelů francouzštiny v Praze [fr]

S francouzštinou k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti!

Program 2. evropského kongresu učitelů francouzštiny

Druhý evropský kongres učitelů francouzštiny, pořádaný Mezinárodní federací učitelů francouzštiny a Sdružením učitelů francouzštiny v České republice, se koná od 8. do 10. září 2011 v Praze v Obecním domě a na Vysoké škole ekonomické.

Program kongresu je tématicky vymezen podtitulem „S francouzštinou k mnohojazyčnému vzdělání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti“ a je věnován jak problematice jazykové vzdělávací politiky v současné a budoucí Evropě a v globalizovaném světě, tak konkrétním aktuálním didaktickým problémům učení francouzštiny.

Slavnostní zahájení kongresu se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu v Praze ve čtvrtek 8. září v 10 hodin za účasti významných evropských politických představitelů a věhlasných odborníků na francouzský jazyk. Na zahájení vystoupí Xavier Darcos, bývalý francouzský ministr školství, zmocněnec francouzské vlády pro šíření francouzské kultury a generální ředitel Francouzských institutů ve světě, J. E. Velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy, předseda Mezinárodní federace učitelů francouzštiny Jean-Pierre Cuq a další představitelé ministerstev Francie a České republiky. Mezi hlavními odborníky nebude chybět pan doc. Josef Hendrich z pražské Univerzity Karlovy, čestný předseda Mezinárodní federace učitelů živých jazyků. Kongres bude zahájen plenární přednáškou profesora Jeana-Marca Defayse z Univerzity v Lutychu na téma „Zodpovědnost učitele jazyků tváří v tvář globalizaci“.

Samotný kongres se odehraje od čtvrtečního odpoledne až do sobotního dopoledne v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Na programu je 13 hlavních přednášek předních odborníků na francouzský jazyk, kulaté stoly a na 200 krátkých vystoupení samotných učitelů francouzštiny. Zajímavé přednášky jsou věnované didaktickým otázkám vyučování francouzštiny, reformovanému francouzskému pravopisu, evropské frankofonii. „Evropská frankofonie bývá obecně chápána jako společenství zemí, v nichž je francouzština oficiálním jazykem, tedy v zásadě Francie, Belgie a Švýcarska. Pojem evropská frankofonie je však postupně rozšiřován o všechny osoby užívající francouzštinu, a to i jako jazyk cizí, neboť ti všichni obohacují vědu, literaturu a umění, sociokulturní prostředí založené na komunikaci ve francouzštině, ať pocházejí z Portugalska, Finska, České republiky či odjinud. Příkladem může být vynikající postavení Milana Kundery ve frankofonní literatuře. I o něm bude na kongresu řeč.“ říká Doc. PhDr. Marie Fenclová, proděkanka Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, předsedkyně vědecké komise kongresu. Několik příspěvků bude věnováno e-twinningu, o němž promluví Kateřina Bavorová z Evropské komise zodpovídající za program Coménius.

Závěr kongresu se opět přesune do Smetanovy síně Obecního domu. V sobotu 10. září v 15 hodin zde bude kongres slavnostně zakončen přednáškou profesora Jacquese Rupnika, který se zamyslí nad zajímáni průsečíky mezi Prahou a Paříží v kontextu Evropy.

Praktické informace
2. Evropský kongres učitelů francouzštiny 2011
Termín konání: 08 – 10/09/2011
Místo konání: Praha, Obecní dům (Smetanova síň), VŠE (Vysoká škola ekonomická, Nám. W. Churchilla, Praha 3)
Program kongresu a registrační formulář naleznete na: www.prague2011.eu
Kongres je určen pro frankofonní odbornou veřejnost. Oficiálním jazykem kongresu je francouzština.
Účastnický poplatek je 150 euro.
Oficiální internetové stránky kongresu: www.prague2011.eu
Oficiální internetové stránky Sdružení učitelů francouzštiny: www.suf.cz

Pořadatelé:

Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF)
Sdružení učitelů francouzštiny (SUF)

Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase, primátora hlavního města Prahy pana Bohuslava Svobody, ministra zahraničních věcí ČR pana Karla Swarzenberga, ministra školství ČR pana Josefa Dobeše.

Kontakt pro média:

Tereza Jiravová, tiskový servis, gsm:+420 603 828 429
Štěpánská 35, P. O. Box 850, Praha 1, 110 00
www.prague2011.eu
www.suf.cz

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page