Evropský veletrh vzdělávání [fr]

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí se poprvé zúčastní Evropského veletrhu vzdělávání, který pořádá Ligue de l’Enseignement (Liga pro školství). Uskuteční se ve dnech 19. až 22. listopadu v Paříži, Parc des Expositions, Porte de Versailles. Čestným hostem 11. ročníku tohoto veletrhu je Turecká republika.

Společný stánek Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí a Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (Agentura pro výuku francouzštiny v zahraničí) umožní, aby se 500 000 očekávaných návštěvníků seznámilo s činností naší sítě kulturních oddělení v zahraničí, a to v oblastech odborného vzdělávání, vzdělávání učitelů, akcí na podporu asociací učitelů a výuky francouzského jazyka.

Pro ministerstvo i pro agenturu bude veletrh příležitostí přivítat v Paříži zahraniční delegace a seznámit je s nabídkou nových programů, např. „Šíření francouzského jazyka ve světě“, s novými vzdělávacími audiovizuálními dokumenty a také s programy „Pojeďme do Francie“ a „Učitelé ve Francii“.

Kompletní informace o Evropském veletrhu vzdělávání naleznete na jeho stránkách www.salon-education.org.

Výrazný nárůst počtu zaměstnanců francouzských vzdělávacích zařízení v zahraničí svědčí o jejich přitažlivosti. V posledních třech letech tato zařízení přijala více než 15 000 nových žáků a na začátku školního roku 2009-2010 jich měla 174 000, z toho 82 000 francouzských, tedy 47%. Svým rozsahem, počtem zaměstnanců a kvalitou poskytované výuky je tato síť školských zařízení jedinečná na světě a zůstává hlavním nástrojem šíření francouzského jazyka a kultury.

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page