Exportní fórum pro malé a střední podniky zaměřené na Francii (3. listopadu 2015) [fr]

Velvyslanec se 3. listopadu zúčastnil Exportního fóra pro malé a střední české podniky, které se letos zaměřilo na Francii. Fórum připravila Asociace malých a středních podniků a řemeslníků ČR.

De gauche à droite : Mme. Iveta Horníčková, Česká exportní bankam, M. Constantin Kinsky, Président de la chambre de commerce franco-tchèque, M. Jean-Pierre Asvazadourian, Ambassadeur de France en République tchèque, Mme. Virginie Lenek, Komerční Banka et M. Jaroslav Klima, Président de la société Tescan. - JPEG

Velvyslanec při této příležitosti připomněl vitalitu francouzsko-českých hospodářských styků a uvedl dvě priority. Zdůraznil příznivé investiční prostředí ve Francii, které dále umožńí rozvoj českých investic v této zemi, a také myšlenku francouzsko-české spolupráce při vývozech na trhy třetích zemí.

JPEG

Čtěte zde celý text projevu velvyslance (česky)

Dernière modification : 04/11/2015

Haut de page