Fillonův plán stabilizace veřejných financí [fr]

Vláda premiéra Fillona přijala řadu rozhodnutí, aby stabilizovala vývoj veřejných financí a dosáhla snížení deficitu v situaci, kdy dochází ke zpomalování hospodářského růstu ve světě.

Jedná se o snahu nalézt další prostředky v celkové výši 17,4 miliardy eur, z toho 7 miliard již v roce 2012. Tento plán zabrání nárůstu zadlužení o 65 miliard eur do roku 2016.

Číst Fillonův plán

Zdroj: Vláda Francouzské republiky

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page