Fórum "Budoucnost kultury, budoucnost Evropy" [fr]

4. a 5. dubna 2014 se bude v Palais Chaillot v Paříži konat velká debata o budoucnosti kultury v Evropě.

PŘEDSTAVENÍ FÓRA

Je načase, aby byla v Evropě znovu otevřena debata mezi zástupci kulturní sféry a politickými představiteli.

Rok 2014 je v Evropě předělovým rokem. Je začátkem nového politického cyklu, který započne po obnovení Evropského parlamentu a jmenování nové Komise. Zatímco v nedávných měsících se evropské diskuse soustředily na kulturní rozmanitost, my bychom si přáli zahájit debatu nad budoucností kultury v Evropě.

Demokratizace kultury, její ekonomická role, pohyb uměleckých děl a umělců, digitální politika a autorská práva: na tyto výzvy se musí zaměřit nový strategický přístup ke kultuře v Evropě.

V Palais de Chaillot se při jeden a půl dne trvajících veřejných debatách sejdou umělci ze všech oblastí, intelektuálové, podnikatelé a zástupci médií, zastupitelé a jiní místní představitelé, mladí a studenti. Při této příležitosti se setkají rovněž evropští ministři kultury, poslanci a členové Evropské komise. Cílem je mobilizovat všechny ty, kterých se daná oblast dotýká, vyslechnout, co od Evropy očekávají, a začít společně pracovat.

Náš cíl je jednoduchý: přiznat kultuře místo, které jí v Evropě právoplatně náleží

Kultura má svůj rozhodný díl na soudržnosti našich společností a na působení Evropy ve světě. Kulturní odvětví hraje s 6,7 miliony pracovních míst a 3,3% podílem na evropském HDP v ekonomice významnou úlohu. Jeho přední průmysloví hráči se světovou působností, nespočet malých a středních podniků a individuální tvůrci jsou všeobecně uznávaní. V globalizované ekonomice založené na inovacích a znalostním rozvoji představuje pro Evropu ten největší trumf. Ztělesňuje inovace v podnikání v jejich nejodvážnější a nejvíce naplňující podobě: v podobě rizika tvorby. Díky bohatství našich památek a kulturních událostí je také významným prvkem pro atraktivitu.

Na evropské úrovni již začíná být tento klíčový úkol – rozvoj kultury a kreativity – dobře zvládnutý. Ratifikací Úmluvy UNESCO z roku 2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů Evropská unie obhájila právo národů na ochranu a propagaci kulturní rozmanitosti. Politika Unie v této oblasti je lemována řadou úspěchů, jako jsou program Kreativní Evropa, digitální knihovna Europeana, Evropská hlavní města kultury, přijetí politiky podpory audiovizuální tvorby v 80. letech 20. století a hájení tzv. kulturní výjimky v rámci obchodních jednání. O všechny tyto výdobytky se kultura v Evropě může opřít.

Přesto však evropské politiky nezohledňují výzvy v oblasti kultury dostatečně. Liberalizace obchodu, budování jednotného trhu, rámec pro státní dotace, daňové otázky, digitální strategie… na kulturní odvětví mají přímý dopad všechny velké evropské politiky. Často se tak ovšem děje v rámci jiných, jakkoli legitimních cílů, aniž by se jím zabývaly přímo. Unie si doposud nestanovila jako velký projekt konsolidaci a propagaci své kultury, dědictví a tvůrců.

Musíme společné podporovat skutečnou evropskou strategii pro kulturu

Abychom na tuto výzvu dokázali odpovědět, je dnes třeba uvažovat nad globálním plánem. Čekají nás významné diskuse nad adaptací na digitální prostředí, respektem ke kulturní rozmanitosti v rámci obchodních dohod, budoucností autorských práv, trvalým charakterem financování umělecké tvorby. Vzhledem k tomu, že Evropa má od roku 2010 svou digitální strategii, je naléhavě potřebné prosazovat pro Unii i kulturní strategii.

Tato strategie by měla umožnit zhodnocení rozmanitosti kultur v Evropě a přiznat členským státům jejich právoplatnou úlohu. Evropa umělců již existuje a rozvíjí se spolu s tím, jak ve všech evropských jazycích vznikají pouta mezi našimi zeměmi a tvůrci. Aby se mohla kultura plně zhostit své role v ekonomice a sociální oblasti, potřebujeme ambiciózní politiky na místní, národní i evropské úrovni. Má-li Evropská unie umožnit vznik těchto politik, nezbytně potřebujeme dnes sdílenou strategii uznávající jejich význam a legitimitu.

Uvedená strategie je důležitá také pro plnohodnotnou odpověď na výzvu, kterou představuje digitální prostředí a změny, jež přináší do našeho vztahu ke kultuře. Tento vývoj se dotýká jak procesu tvorby a přístupu ke kultuře, otázky trvání autorských práv a šíření uměleckých děl, tak také obchodních modelů. Je úkolem nás všech vyvodit z toho důsledky, pokud jde o veřejnou politiku, abychom měli k dispozici uzpůsobené a účinné nástroje na podporu kreativity, diverzity a rozkvětu evropských kultur v globalizovaném digitálním prostředí.

PROGRAM FÓRA

Stáhnout podrobný program (v češtině)

Účastníci :

Carlo d’Asaro Biondo (Google), Michel Barnier (European Commission), Pablo Berger (director – Spain), Julie Bertuccelli (director - France), Irina Bokova (Director-General of UNESCO), Peter Brook (theatre director - France), Jean-Claude Carrière (writer - France), Juan Luis Cebrián (Prisa – Spain), Teresa Cremisi (Executive director Madrigall – France), Robert Darnton (Harvard – United States), Axel Dauchez (CEO Deezer - France), Chris Dodd (Chairman and CEO of the MPAA, United States), Xavier Greffe (economist - France), Guillaume de Fondaumière (co-CEO and Executive Producer Quantic Dream - France), Jean-Michel Jarre (President of CISAC - France), Nina Hoss (actress – Germany), Yorgos Loukos (Athens Festival – Greece), Bernard Lahire (ENS Lyon – France), Margaret Menegoz (Les Films du Losange – France), Robyn Orlin (choreographer – South Africa), Thomas Ostermeier (theater director – Germany), Benoît Peeters (writer – France), Michelangelo Pistoletto (paintor, scluptor – Italy), Saskia Sassen (Columbia University – United States), Jordi Savall (musicien et chef d’orchestre – Espagne), Nasrine Seraji (architect – Great Britain), Martin Schulz (President of the European Parliament), Zeev Sternhell (political historian – Israel), Fruzsina Szep (Sziget Festival - Hungary), Kjetil Thorsen (architect - Norway), Marion Vargaftig (Director Manifesta, Breaking into the Museum – Great Britain), Androulla Vassiliou (European Commission), Mike Weatherley (Prime Minister’s adviser on Intellectual Property – Great Britain) ...

Internetové stránky Fóra

Fórum Budoucnost kultury, budoucnost Evropy

Dernière modification : 24/03/2014

Haut de page