Francie - ideální místo pro investice [fr]

Atraktivita má pro Francii zcela zásadní význam: podniky s účastí zahraničního kapitálu se podílejí na francouzském vývozu z 31 %, zaměstnávají 13 % francouzské pracovní síly a představují 19 % francouzského obratu.

JPEG

Ekonomická mocnost světového významu

Francie je druhou největší ekonomickou mocností Evropské unie (MMF, 2014), šestým světovým vývozcem zboží a čtvrtým světovým vývozcem služeb (WTO, 2013). Mezi 500 předními světovými společnostmi figuruje 31 podniků z Francie (Fortune Global 500, 2014).

Konkurenceschopné náklady práce

Ve Francii jsou průměrné celkové náklady na jednoho zaměstnance (mzda a povinné odvody) nižší než v Japonsku, Spojených státech nebo Německu. Stejně tak náklady na přemístění podniku a jeho provoz jsou ve Francii nižší než v Itálii, Japonsku, Spojených státech nebo Německu (KPMG, Competitive Alternatives, 2014). "Hodinové náklady práce ve francouzském průmyslu se opět snížili pod úroveň Německa." (Emmanuel Macron, fr. ministr pro ekonomii, průmysl a digitální ekonomiku, 17. listopadu 2014).

Kvalifikovaná a produktivní pracovní síla

Francouzské investice do vzdělávacího systému (přes 6 % HDP) převyšují investice Německa, Itálie nebo Španělska (OECD, Education at a Glance, 2014). Pokud jde o hodinovou produktivitu pracovní síly, Francie zaujímá 6. příčku ve světě před Německem (7.) a Velkou Británií (13.) (Conference Board, 2014).

Daňový systém ve službách konkurenceschopnosti

Daňový odečet pro konkurenceschopnost a zaměstnanost (CICE) umožňuje v roce 2015 snížit mzdové náklady o 6 %. Podniky tak získají 20 miliard € ročně. Odečet se vypočítá v poměru k mzdovým nákladům podniku po odečtění mezd převyšujících dvou a půlnásobek minimální mzdy. Daňový odečet za výzkum (CIR) ja daňovou pobídkou, která v Evropě němá obdoby: jde o slevu ve výši 30 % výdajů na výzkum a vývoj až do výše 100 milionů € a ve výši 5 % nad tuto částku.

Uznávaná kvalita života a možnosti v oblasti kultury

Francie je nejoblíbenější světovou destinací, pokud jde o počet zahraničních turistů (WTO, 2014) a umisťuje se na třetí příčce co do zdravotnické infrastruktury odpovídající potřebám společnosti (IMD, 2014). Francie má šestou nejvyšší délku života v okamžiku narození (82,6 let) (WDI, 2014). Atraktivní je i její nabídka v oblasti kultury a tvorby: Louvre je zdaleka nejnavštěvovanějším muzeem na světě.

sayouitofrance.com

Proč investovat ve Francii (ve francouzštině)

Dernière modification : 06/02/2015

Haut de page