Francie je 3. nejvýznamnější zemí přijímající zahraniční studenty [fr]

Podle nejnovějších údajů UNESCO je Francie třetí nejvýznamnější zemí v počtu zahraničních studentů. V roce 2013 si Francii vybralo 288 544 zahraničních studentů, což je 7 % z celkového počtu studentů účastnících se programů mobility ve světě.

Více zahraničních studentů vycestovalo pouze do Spojených států amerických a do Spojeného království. Těsně za Francií se umístila Austrálie. Oproti roku 2009 se počet zahraničních studentů ve Francii zvýšil o 8 %, a Francie tak znovu dobývá své někdejší místo. Za posledních 15 let pak počet zahraničních studentů ve Francii narostl o 90 % – v roce 1998 jich bylo pouze 151 969. V roce 2012 mezinárodní studenti představovali 12,3 % všech studujících ve Francii (15,2 % univerzitních studentů).

Uvedený nárůst umožnila opatření, která přijímání zahraničních studentů podpořila: k atraktivitě Francie přispívá zákon z 22. července 2013 soustředící se na výzkum a zjednodušení nabídky vzdělání prostřednictvím územních partnerství.

Zavedení třicítky Společenství univerzit a výzkumných zařízení v roce 2013 přispělo k lepší čitelnosti, zvýšilo potenciál Francie působit v mezinárodním měřítku, včetně delokalizace studijních oborů, a zvýšilo nabídku vzdělávání po internetu (za podpory platformy France Université Numérique, jež zahájila svou činnost na podzim 2013).

Přijímání zahraničních studentů dále usnadňují doplňková opatření v oblasti mobility:

- zavedení víceletých víz pro studenty a výzkumné pracovníky

- zvláštní status pro doktorandy v průběhu a po dokončení doktorského studia ve Francii

- zjednodušení postupů na konzulátech

- otevření jednotných kontaktních míst pro zahraniční studenty, kde je možné vyřídit všechny záležitosti spojené s příjezdem do Francie

- renovace a výstavba bytů

- prosazování rozpočtu evropského programu Erasmus více zaměřeného na studentskou mobilitu (také do zemí BRICS) a její demokratizaci

Zdroj: Francouzské ministerstvo zahraničních věcí.

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page