Francie je na třetím místě na světě v proměně energetiky [fr]

Věděli jste to? Francie je na třetím místě na světě v proměně energetiky.

Francie figuruje na třetím místě žebříčku „Global Energy Architecture Performance“ 2014, který Světové ekonomické fórum publikovalo 11. prosince 2013. Francie je tak na třetím místě za Norskem a Novým Zélandem a na prvním místě v Evropě.

Tento žebříček, který zahrnuje 124 zemí, přihlíží ke třem hlavním faktorům : hospodářskému rozvoji, ochraně prostředí a přístupu k energii. Francie je na prvním místě v oblasti urdržitelné energetiky a na druhém místě za Švédskem v udržitelném rozvoji.

Bezuhlíkové energie také představují 51 % primární energie používané ve Francii, z toho 42 % je spjato s jádrem. Tento podíl vystoupá na 90 % pokud jde o produkci elektřiny. Podle zprávy společnosti Réseau de transport d’électricité za rok 2012, pochází elektřina z 75 % z jaderných, z 11,8 % z vodních, ze 2,8 % z větrných a z 0,7 % z fotovoltaických zdrojů.

Francie si v Evropě dobře stojí také pokud jde o cenu energie. Cenový růst je čtvrtý nejnižší, což odpovídá šestému nejvýhodnějšímu vývoji pro spotřebitele.

Podle zprávy se francouzská energetická politika zaměřila na rovnováhu udržitelné a dostupné energie a Francie je také na přední pozici pokud jde o správu jaderného odpadu a jaderných komponent.

Světové hospodářské fórum ocenilo také cíl Françoise Hollanda snížit do roku 2025 podíl jaderné energetiky o 50 %, jakož i omezit nezávislost Autorité de sûreté nucléaire (Úřad pro jadernou bezpečnost). Zpráva se pochvalně vyjádřila také o doporučeních, jež vyplynula z široce pojaté debaty o proměně energetiky.

Dernière modification : 03/01/2014

Haut de page