Francie je první světovou turistickou destinací [fr]

83 milionů turistů, 7 % francouzského DPH

Francie je s 83 miliony zahraničních turistů nejoblíbenější světovou turistickou destinací. Drží si první příčku na světě, zatímco její dynamické odvětví cestovního ruchu vykazuje přebytek a rychle se mění pod vlivem vzniku nové klientely a rozšiřující se mezinárodní nabídky.

Změna související s příchodem nové klientely je skutečně velká. V současné době množství zahraničních turistů ve Francii roste díky klientům z Evropy a Asie. Mezi zahraničními turisty ve Francii jsou nejpočetnější Němci, kteří tak překonávají Brity. Země, které byly jako první zasaženy hospodářskou krizí, jako je Irsko, Portugalsko a Řecko, se k Francii jako k turistické destinaci opět vracejí.

Pokud jde o klienty z Asie, Francii si pro svou dovolenou nejčastěji vybírají Číňané (1,5 milionu). Mimoto se výrazně zvyšuje i počet Brazilců a Rusů.

Cestovní ruch se významnou měrou podílí na francouzském zahraničním obchodu. V platební bilanci od roku 1999 vykazuje největší přebytek. Celková obchodní bilance tohoto odvětví se výrazně zvýšila a v roce 2012 dosahovala téměř 13 miliard, zatímco v roce 2011 to bylo pouze 7,5 miliardy. Prodlužující se délka pobytů a zvyšující se počet nocí strávených v komerčních ubytovacích zařízeních se projevují vyššími výdaji zahraničních návštěvníků Francie, jež dosahují 35,8 miliard eur.

Turistická lákadla Francie

Francie toho má skutečně mnoho co nabídnout (pobřeží, města, venkov, hory), a to i pokud jde o služby (ubytování, aktivity, pohostinství). To umožňuje rozvoj mnoha dynamických odvětví:

Lyžování

S 55 miliony prolyžovaných dní je Francie první světovou lyžařskou destinací.

Kongresová turistika

Kongresová turistika je ve Francii také jedním z předních odvětví, v roce 2011 se zde konalo celkem 6081 akcí.

Kultura

France je také kulturní destinací, jež hostí mnoho mezinárodních událostí jako Marseille Provence 2013 nebo Lille3000. Nachází se zde také řada nově otevřených muzeí, např. Pompidou Metz, Louvre Lens, Fondation Maeght, festival Le Voyage à Nantes nebo také Muzeum kultur Evropy a Středomoří MUCEM v Marseille, které bylo otevřeno v červnu 2013.

Tyto velké události mají pozitivní dopady na ekonomiku, sociální oblast, komunikaci nebo územní plánování. Je nezbytně důležité propojením francouzského know-how a odborných znalostí každého jednotlivce vytvořit efektivní politiku schopnou získat pro Francii mezinárodní události, jejichž pořadatelské země se střídají, rozvíjet ty stávající a zakládat nové.

Prioritou výboru Comité France Événements při organizaci Atout France je vypracovat marketingovou kampaň, a tím získat nové partnery, studovat mezinárodní indexy a nabízet kritéria pro označování významných událostí.

Víno

Vinařská turistika je jedním z nejdynamičtějších odvětví. Vinařské regiony navštěvuje 24 milionů turistů.

Místa jako Paříž, Azurové pobřeží a Mont Saint Michel jsou opravdovými výkladními skříněmi bohatství, kvality a rozmanitosti toho, co Francie nabízí. Čím dál víc destinací také strukturovalo svou nabídku, aby dostály požadavkům mezinárodních návštěvníků. Turisté proto dnes navštěvují celé území Francie.

JPEG - 150.5 kb

Dernière modification : 10/04/2014

Haut de page