Francie je prvním evropským trhem s elektrickými automobily [fr]

Díky vytvoření ekologicky šetrné veřejné politiky na národní a místní úrovni a nabídce francouzských výrobců je Francie prvním trhem s elektrovozy v Evropě.

1) Veřejná politika nakloněná zvyšování počtu elektrovozů ve Francii

Nákupu a prodeji elektrovozů napomáhá environmentální politika a opatření přijatá v rámci energetické transformace. V této souvislosti byla zavedena řada pobídek, zejména pak ekologický bonus, kterým jsou od roku 2008 odměňováni ti, kteří zakoupí nové auto s nejnižším množstvím emisí CO2. Jeho výše dnes dosahuje 6300€, ať už automobil kupuje firma, společenství nebo jednotlivec.

Státní plán rozvoje elektrických a hybridních automobilů byl zveřejněn v říjnu 2009.

V této oblasti byla přijata opatření ohledně infrastruktury pro dobíjení automobilů na elektrický a hybridní pohon: pomoc s jejím vybudováním poskytla Agentura pro životní prostředí a energetiku. Je zde však také program „Město a zítřek“, který vytvořila společnost Caisse des dépôts pro financování výjimečných a inovativních projektů v oblasti trvale udržitelné mobility.

2) Opatření na místní úrovni

Výborné výsledky Francie lze vysvětlit i zapojením měst a územněsprávních celků.

Řada francouzských aglomerací zavedla samoobslužné půjčovny elektrovozů (systém sdílení aut), jako například „Autolib“ v Paříži, vytvořená na základě iniciativy primátora Bertranda Delanoë, ale také „Auto bleue“ v Nice, „Sunmoove“ v Lyonu, „Bluecub“ v Bordeaux a další.

Územněsprávních celkům (městům, sdružením obcí atd.), které se na svém území obzvláště zapojují na podporu rozvoje udržitelné mobility, a zejména elektrovozů, je každoročně udělována cena pro elektromobilní města.

3) Inovativní francouzští konstruktéři

Rovněž nabídka národních výrobců (průkopníkem v této oblasti byl Renault) napomohla k dosažení prvního místa. Značce Renault ostatně patří i největší množství prodaných elektrovozů v Evropě (6 000 vozů v první polovině roku 2013), za ní následuje Nissan (5 500 vozů) a Smart (1 500 vozů).

4) Přesvědčivé výsledky

Evropa se stala druhým největším světovým trhem s elektrovozy po Spojených státech a před Japonskem. v první polovině roku 2013 bylo v Evropě zaregistrováno 18 939 elektrických automobilů (oproti 15 503 vozům v první polovině roku 2012), ve Spojených státech to bylo téměř 30 000 vozů a v Japonsku něco pod 6 000 vozů.

V rámci Evropy pak Francie potvrdila své první místo. V roce 2013 francouzský trh s elektrickými a hybridními vozy představoval celkem 3,1 % trhu s osobními vozy ve Francii. Ve srovnání s rokem 2012 prodej elektrovozů (osobní vozy a lehká užitková vozidla) vzrostl o 50 % a prodej hybridních automobilů se zvýšil o 60 %. Celkově bylo v roce 2013 ve Francii zaregistrováno 8 779 osobních vozů na elektrický pohon. Prodeje se zvýšily o +50 % oproti 5 663 vozům zaregistrovaným v roce 2012. Ve Francii prodej dosahuje dvakrát většího objemu než v Německu (3 000 vozů) a v Norsku (2 500 vozů).

Dernière modification : 20/02/2014

Haut de page