Francie, jednička evropského zemědělství [fr]

Francouzské zemědělství v Evropské unii

Francouzská zemědělská produkce, jejíž hodnota v základních cenách v roce 2011 dosahovala 70,4 miliard eur, je nejvýznamnější v Evropě.

Francie v oblasti zemědělství i nadále zůstává na prvním místě, na hodnotě zemědělské produkce EU se podílí z 18,1 %. Francouzská produkce tak předčí produkci Německa (13,4 %), Itálie (12,3 %) a Španělska (10,6 %). Francie zaujímá první příčku v produkci hovězího a drůbežího masa, obilovin, cukrové řepy, olejnin a brambor.

V roce 2012 toto odvětví vytvářelo 5,6 % pracovních míst ve Francii. V zemědělství, rybolovu a zemědělsko-potravinářském průmyslu tedy pracovalo 1,42 milionu zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob.

Zemědělská velmoc světového významu

- Obchodní bilance

V roce 2012 Francie vykazovala přebytek obchodu v zemědělsko-potravinářském odvětví ve výši 11,9 miliard eur, což představuje nárůst o 75 milionů oproti roku 2011.

Zemědělské produkty (surové i zpracované produkty) vytvářejí po dopravních zařízeních (15,6 miliard eur) druhý nejvyšší obchodní přebytek ve Francii.

- Vývoz

Hodnota vyvážených zemědělských produktů představuje 57,6 miliard eur. Prodej vín a šampaňského vzrostl o 635 milionů eur (+ 9 %) a zvyšuje se co do objemu i pokud jde o ceny. Poptávka je silná zejména ve Spojených státech a Spojeném království.

Prodej alkoholických nápojů se zvedl o 445 milionů eur, táhne jej především koňak a ceny rostou. Zvyšuje se prodej cukru, mlékárenských výrobků, zvířecích krmiv a hotových jídel.

- Dovoz

Dovoz zemědělských produktů v roce 2012 dosahoval 45,7 miliard eur. Došlo zde k nárůstu o 1,3 miliardy eur (+ 3,0 %), a to o 1,1 miliardy díky zpracovaným produktům a o 210 milionů díky nepracovaným zemědělským produktům.

Zvyšuje se nákup ovoce a zeleniny. Dovoz masa a vnitřností v důsledku zvýšení cen vzrostl o 261 milionů eur, stejně tak jako dovoz krabího masa (+ 260 milionů eur).

Odvětví šetrné k životnímu prostředí

Nejnovější zemědělské zákony definovaly základy zemědělství, které je schopno dostát novým očekáváním společnosti, především pokud jde o ochranu životního prostředí a harmonické využití venkova. Reforma společné zemědělské politiky pak zvýšila také nároky na šetrnost vůči životnímu prostředí zavedením principu podmíněnosti, který usouvztažňuje vyplácení pomoci a dodržování určitých postupů zlepšujících kvalitu životního prostředí.

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page