Francie má jednu z nejvyšších produktivit na světě [fr]

Produktivita je základním kritériem konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky.
Vzhledem k velikosti a rychlosti vývoje jejího trhu jsou největšími přednostmi Francie její výkonná infrastruktura, vysoká kvalifikace a produktivita pracovní síly. Francie je pátou největší světovou hospodářskou mocností a významným evropským hráčem, který přitahuje mezinárodní společnosti díky vysoké návratnosti investic.
Nízké náklady na zahájení podnikání, založené zejména na vztahu mezi výší platů a produktivitou, jsou tak jedním ze zásadních faktorů, které Francii umožňují přilákat a udržet si zahraniční investice. Díky konkurenceschopné ekonomice je Francie křižovatkou mezinárodních investic a podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) také zemí se 4. nejvyšším objemem přímých zahraničních investic v Evropě.

Produktivita ve Francii je jedna z nejvyšších na světě.
Francouz odpracuje za rok průměrně 1 585 hodin (světový průměr je 1 902 hodin). Tato skutečnost nemá žádný dopad na konkurenceschopnost země, právě naopak. Díky produktivitě Francouzů je konkurenceschopnost země pozoruhodně vysoká, po řadu let jedna z nejvyšších na světě. Ze statistik organizací, jako jsou OECD nebo Eurostat, vyplývá, že francouzská produktivita dosahuje výborných výsledků. Jejich předběžné průzkumy nedávno potvrdily, že Francie je i nadále na špičce světových ekonomik.

Trvale dobré výsledky se dále zlepšují.
Srovnávací studie, kterou 20. září 2011 uveřejnil britský statistický úřad, se zabývala produktivitou v členských zemích G7 v roce 2010 a potvrdila dobrou pozici Francie. Závěry jsou pozitivní ze dvou důvodů: nejenže je Francie v produktivitě práce na obyvatele, tj. průměrném bohatství vytvořeném jedním pracovníkem, na druhém místě hned za Spojenými státy, ale zpráva tyto výsledky potvrzuje také důrazem na rozvírání nůžek ve srovnání s ostatními zeměmi G7 od roku 2009. V roce 2010 měla Francie v tomto ohledu 6% náskok před Německem. Závěry jsou povzbudivé a svědčí o stejnoměrném pracovním tempu ve Francii, i pokud jde o hodinovou produktivitu práce. Jestliže Francie v tomto ohledu přepustila 2. místo Německu, vzájemný odstup snižuje vynikající růst v tomto ukazateli v letech 2009 a 2010 (1,7 %).

Francouzský smysl pro organizaci práce
Pokud jde o HDP, řadí NationMaster Francii na 18. místo na světě se 36 500 dolary na obyvatele, přičemž z pohledu týdenní pracovní doby jsou zaměstnanci na 21. místě mezi evropskými zeměmi. Podle studie vypracované americkými finančními odborníky pro stránky BusinessInsideru, kteří analyzovali tento paradox, poměříme-li HDP na člověka a odpracované hodiny, je Francie na prvním místě světového žebříčku produktivity. Je-li tedy produktivita Američana 24,60 dolarů, pak průměrná produktivita Francouze je 25,10 dolarů, čímž se dostává daleko před Japonsko, zemi s nejdelším pracovním týdnem na světě, s jeho 18,80 dolary. Zpráva končí takto: „I když budete pracovat tvrdě, nebudete vydělávat odpovídajícím způsobem. Vydělávat budete, když budete pracovat inteligentně... a méně. Tak jako to umí Francouzi.“

Zdroje:

www.oecd.org
www.businessinsider.com
www.invest-in-france.org
www.strategie.gouv.fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page