Francie má nová registrační pravidla motorových vozidel [fr]

Francie provedla významnou reformu registrace motorových vozidel. Jejím cílem bylo zjednodušit uživatelům administrativu s ní spojenou, zlepšit boj proti podvodům a pašování vozidel, jakož i jejich volný pohyb uvnitř Evropské unie.

Pro nová vozidla reforma platí od 15. dubna 2009, pro ojeté vozy od 15 října 2009.

JPEG - 38.2 kb
(JPEG - 38.2 kb)

Podle nových registračních pravidel je vozidlu při jeho první registraci přiděleno číslo, které mu zůstane až do jeho úplné likvidace. Registrační značka je složena ze sedmi písmen a číslic (2 písmena, pomlčka, 3 číslice, pomlčka, dvě písmena), jež se udělují chronologicky v jedné jediné národní sérii.

Zavedení doživotní registrační značky změnilo proceduru spojenou s vývozem motorových vozidel. Dřívější šedá « vývozní» karta, jež sloužila jako provizorní registrační karta, byla zrušena.

Napříště existují tři druhy oficiálních dokladů podle druhu vyváženého motorového vozidla :

- Nová vozidla vyvážená do zemí Evropské unie nebo z třetích zemí do Evropské unie obdrží provizorní registrační kartu « WW », vydanou francouzskými prefekturami. S ní mohou vozidla jezdit do doby, než obdrží registrační číslo podle platných pravidel země, do které jsou vyvážena.
- Ojetá motorová vozidla registrovaná ve Francii jsou naopak vyvážena s jejich francouzskou registrační kartou, která může být přeškrtnuta a podepsána prodejcem v případě postoupení vozidla.
- Poškozená vozidla, jimž policie odebrala registrační kartu nebo tato byla vrácena prefektuře (zejména v důsledku nehody), se vyváží s novým dokladem, kterému se říká « identifikační karta vozidla ».

Identifikační karta motorového vozidla je oficiální dokument, s hlavičkou «Francouzská republika », podepsaným a orazítkovaným příslušným úřadem. Tento dokument je doplněn dokladem, jenž vysvětluje proč nemůže být registrační karta předložena úřadu cizí země. Tato karta není převozním dokladem, (dané vozidlo již nemá právo jezdit po Francii), jde o identifikační dokument motorového vozidla podle evropské směrnice 1999/37/CE ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokumentech.

Identifikační karta motorového vozidla tak splňuje všechny podmínky požadované evropskou směrnicí a umožňuje přeregistrování vozidla již zaregistrovaného v jiném členském státě a potvrzuje registrační číslo, jakož i technické údaje daného vozidla.

Více informací naleznete na stránkách http://www.interieur.gouv.fr

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page