Francie prvním světovým producentem vína [fr]

Francie se již brzy znovu stane prvním světovým producentem vína: podle údajů zveřejněných Mezinárodní organizací pro révu a víno OIV se objem její produkce v roce 2014 odhaduje na 46,2 milionu hektolitrů, tedy šestinu světové produkce.

Jedná se o 10% nárůst oproti roku 2013, přičemž je třeba vzít v potaz relativní pokles výroby vína ve světě (–6 % oproti roku 2013).

Vinařská produkce je druhým nejvýznamnějším francouzským vývozním sektorem, který, ať přímo či nepřímo, zaměstnává přes 558 000 osob. Mezi zemědělsko-potravinářskými odvětvími vykazuje největší přebytek a celkově je druhým nejvýznamnějším francouzským přebytkovým odvětvím – umisťuje se za letectvím, ale před chemií/parfumerií. Pro vývoz je určeno zhruba 30 % vína vyprodukovaného ve Francii, z čehož 54 % se vyváží do Evropy. Největšími zákazníky Francie jsou Velká Británie, Německo, Belgie, Nizozemí, Spojené státy, Rusko, Kanada a Japonsko.

Francouzské víno, uznávané pro svou kvalitu, významně přispívá k atraktivitě Francie, o čemž svědčí úspěchy vinařské turistiky. Francouzská vinařství díky ní každoročně navštíví přes 10 milionů lidí, z nichž 39 % jsou cizinci (především Belgičané, Britové, Nizozemci, Němci a Američané. V současnosti toto odvětví expanduje zejména díky místním aktérům, kteří spolupracují, aby mohli nabídnout přitažlivé prohlídkové trasy, a stále rozšiřují svou nabídku např. o turistiku, návštěvy vinných sklípků, koncerty nebo vinařské stáže. Vzhledem k potenciálu daného trhu agentura Atout France, zabývající se rozvojem cestovního ruchu ve Francii, vyvíjí stále další iniciativy. Zavedla například značku „Vignobles & Découvertes“ pro destinace s kvalitní všestrannou nabídkou zaměřenou na vinařství.

Seznam vinařství, která značku získala, se nachází na stránkách Atout France: http://www.atout-france.fr/label-vignobles-decouvertes

Dernière modification : 07/11/2014

Haut de page