Francie rozvíjí internetové kurzy [fr]

Mohammed je nadšený. Má nyní přístup k nejlepším kurzům francouzských univerzit, a to pouze za pomoci internetového připojení! Tento mladý pětadvacetiletý Maročan je „rodilým uživatelem“ nových technologií, francouzské kurzy sleduje na smartphonu nebo v internetové kavárně. Letos si zvolil kurz „udržitelného rozvoje“. Francouzští zástupci vysokého školství se po vzoru velkých univerzit z celého světa rozhodli více rozvíjet pedagogické nástroje internetového vzdělávání. Ve Francii, kde byly první univerzity založeny již ve středověku, tato revoluce proběhla v poklidu.

Francouzské ministerstvo školství, vysokého školství a výzkumu v lednu vytvořilo platformu FUN (France université numérique, Francouzská digitální univerzita), která sdružuje jednotlivé již existující iniciativy a umožňuje jednodušší a lepší přístup k francouzským internetovým kurzům. Anglosaskou zkratku MOOCs – „massive open online courses“ lze přeložit jako hromadné otevřené online kurzy. Hromadné proto, že takových kurzů se může zúčastnit neomezený počet studentů. Kurzy jsou otevřené všem bez ohledu na věk, dosažené vzdělání nebo původ, výuka probíhá po internetu. Přednášky, úkoly, materiály a hodnocení jsou k dispozici vzdáleně na internetu. Nejedná se ovšem jen o prostý katalog informací, ale o strukturované kurzy, v nichž jsou vyučující garanty daného pedagogického vývoje.

Na počátku této iniciativy bylo konstatováno, že nové technologie hluboce proměnily sociální chování a způsoby učení. Pro příslušníky slavné generace „Y“ narozené po digitální revoluci již internet není jen pracovním nástrojem, ale životním stylem a zcela přirozeně také prostředkem intelektuálního rozvoje. Diskutovat a konfrontovat své názory nehledě na státní hranice již není utopií, ale každodenní praxí dostupnou díky několika kliknutím myší. Přesto, že na Sorbonně se vedly disputace již v době, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, si francouzské vysoké školy velice rychle uvědomily význam tohoto nového prostoru pro předávání vědomostí.

Francouzská síť FUN

Kurzy pořádané od roku 2011 zahrnují videa, texty, online kontakt s vyučujícími, odborné vedení, diskuse s dalšími studenty prostřednictvím debatních fór, sebehodnocení a certifikáty. Některé z nich studuje až 160.000studentů z celého světa, kteří by jinak bezpochyby nikdy neměli přístup k francouzskému vysokoškolskému vzdělávání. Platforma FUN nyní sdružuje velké programy, a podobá se tak virtuální univerzitě s několika obory: životní prostředí, management, digitální prostředí a technologie, právo, mezinárodní vztahy, zdravotní, přírodní, humanitní a sociální vědy. V současné době je na francouzské platformě k dispozici přes třicet kurzů. Nástrojem pro vzdělávání jsou také sociální sítě Twitter a Facebook. Vztahy a debaty se tudíž odehrávají stejným dílem jak na platformě, tak na sociálních sítích.

Neobvyklý přístup ke vzdělávání

Přestože se některé světové univerzity rozhodly poskytovat placené kurzy, francouzské kurzy věrné zásadě, že vzdělání má být pro všechny, jsou zcela zdarma. Několik desítek prestižních škol jako Státní konzervatoř umění a řemesel (Conservatoire national des Arts et métiers, CNAM), Sciences Po, technické vysoké školy Ecole centrale a Ecole polytechnique a další přední vysoké školy je jednoduše přístupných na stránce https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/. Každý kurz má pevně dané datum zahájení, avšak je možné se zapsat i po začátku a uplynulé hodiny dohnat.

Většina kurzů probíhá ve francouzštině, některé také v němčině nebo angličtině. Počet zapsaných studentů je sice vysoký, vysoký je ovšem také počet odpadlíků – celý kurz obvykle dokončí pouze 20–30 % studentů. Tvůrci kurzů však toto číslo považují za poměrně normální. Díky bezplatnosti jsou kurzy přitažlivé, avšak velké procento studentů u nich nevydrží, protože jediné povinnosti, které jsou od internetového studenta vyžadovány, jsou ty, které si uloží on sám. Je třeba mít silnou motivaci, aby student po celé týdny dokázal sledovat tempo kurzu.

Studenti mají nejrůznější původ i ambice: jsou mezi nimi středoškoláci, důchodci, nezaměstnaní… Někteří studují ze zájmu, jiní chtějí získat nové odborné dovednosti. Pedagogickému přístupu se přirozeně věnuje zvláštní pozornost a také studenti musí zvážit, jaké si kladou cíle. Po úspěšném dokončení kurzu student neobdrží diplom, ale certifikát. Společenské či profesní uznání tudíž není jediným cílem studia. Jde o inovativní přístup ke vzdělávání, které již není jako kdysi chápáno jako hierarchický a lineární proces, ale spíše jako dynamika kolektivní inteligence, kdy jsou znalosti prostřednictvím internetu kdekoli pro každého dostupné. „Student 2.0“ má přístup k nekonečné škále znalostí, otevřené hromadné internetové kurzy pak slouží k strukturování a organizování učebního procesu a také ho konfrontují s myšlenkami a názory jiných. V tomto celosvětovém přednáškovém sále se vedou bohaté a překvapující diskuse, které každému umožňují znovu se vydat za dobrodružstvím vědění.

Pascale Bernard

Pozn.: Informace a názory obsažené v tomto článku si kladou za cíl informovat o současné Francii a nemají oficiální povahu.

Dernière modification : 13/10/2014

Haut de page