Francie se umístila na čtvrté příčce světového žebříčku úspěšnosti v zavádění e-governmentu a na prvním místě mezi evropskými zeměmi [fr]

Zpráva („United Nations e-Government survey 2014“) zveřejněná 2. září 2014 hodnotí rozvoj elektronizace státní správy ve 193 státech Organizace spojených národů a uvádí celosvětový žebříček („e-governement developement index“) sestávající ze tří klíčových indexů: služeb na internetu, telekomunikační infrastruktury a lidského kapitálu.

Francie, která se v době prvního vydání zprávy umístila na 7. místě a v roce 2012 na 6. pozici, neustále stoupá a nyní v celosvětovém žebříčku „e-governmentu“ dosáhla 4. příčky. Žebříček je sestavován každé dva roky od roku 2003 Odborem OSN pro ekonomické a sociální otázky.

Francie se umístila jako první z evropských zemí před Nizozemím (celkové 5. místo), Spojeným královstvím (8.) a Finskem (10.).

Francie je letos na celosvětovém prvním místě v elektronizaci služeb („Online Service Index“). Francie vyniká především díky „opatřením přijímaným za účelem zkvalitnění a propojení vládních serverů a povzbuzování občanů k tomu, aby je navštěvovali“, uvádí studie, jež jako příklad udává portál Service-public.fr.

OSN vítá činnost Francie v oblasti rozvoje svobodného softwaru. Cituje oběžník francouzského předsedy vlády z roku 2012 rozšiřující jeho užívání i do státní správy. Studie zdůrazňuje, že tato politika při současném snižování nákladů spojených s novými technologiemi umožnila „podněcovat k inovacím ve společné elektronizaci služeb a k zapojení dalších aktérů, jako jsou místní úřady nebo společenství vývojářů“.

Francie také figuruje mezi zeměmi s nejlepším skóre v oblasti přístupnosti a opětovného používání veřejných údajů („Open Data“). Zpráva zmiňuje založení francouzské mise „Etalab“, „zvláštního útvaru spravovaného exekutivou“.

Francie se umístila mezi 20 nejlépe hodnocenými zeměmi v oblasti „lidského kapitálu“, a to podle indexu používaného Organizací spojených národů (index bere v potaz úroveň gramotnosti, školní docházky a délku vzdělávání).

Pokud jde o infrastrukturu, Francie nadále překonává celosvětový průměr: procento uživatelů internetu zůstává na 83 %. Zpravodajci se zabývali i sociálními sítěmi: francouzská stránka „Copains d’avant“ se zařadila mezi nejpopulárnější.

Dernière modification : 01/10/2014

Haut de page