Francie se zasazuje o rovnost žen a mužů v politice [fr]

Francie se zasazuje o rovný přístup žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím.

Nařízením generála de Gaulla ze dne 21. dubna 1944 nabyly francouzské ženy volebního práva a také možnosti být voleny.
V roce 1999 byla zásada „rovného přístupu žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím“ vepsána do Ústavy.

K jejímu uplatňování byly přijaty následující zákony :

► Zákon ze dne 6. června 2000 o rovném přístupu žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím.

►Zákon ze dne 11. dubna 2003 o volbě regionálních radů a poslanců Evropského parlamentu.

►Zákon ze dne 30. července 2003 o reformě voleb do Senátu.

►Zákon ze dne 31. ledna 2007 o prosazování rovného přístupu žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím.

►Zákon ze 26. února 2008 o rovném přístupu žen a mužů k mandátu člena Generální rady.

Tyto zákony stranám ukládají umístit na volebních kandidátkách stejný počet zástupců obou pohlaví.

V případě hlasování o celé kandidátní listině (evropské volby, regionální a komunální v obcích s více než 3500 obyvateli), platí zásada striktní alternace mužů a žen. Kandidátní listina, která nebude mít tuto podobu bude vyřazena z voleb.

V případě hlasování o každém kandidátovi zvlášť se přistupuje k finanční sankci vůči politickým subjektům, které nerespektují paritu kandidátů (legislativní volby), anebo náhradník musí být povinně opačného pohlaví (kantonální volby).

Tato opatření jsou úspěšná : mezi francouzskými europoslanci je 44% žen, v regionálních radách je jich zastoupeno 48%. V případě parlamentních voleb došlo k výraznému pokroku : v roce 1997 bylo mezi poslanci 10% žen, dnes je to již 20%.

Statistické údaje pochází z internetových stránek francouzského Národního shromáždění

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page