Francie zaujímá třetí místo v celosvětovém žebříčku otevřenosti dat [fr]

Asociace Open Knowledge každoročně vydává hodnocení zemí podle transparentnosti jimi zveřejňovaných veřejných údajů (Open Data). Francie s úrovní otevřenosti ve výši 80 % vystoupala na třetí příčku žebříčku zveřejněného 9. prosince. Oproti roku 2013 její výsledek představuje zlepšení o 12 bodů. Žebříček je sestavován na základě hodnocení dostupnosti a přístupu k informacím v následujících deseti oblastech:

  • údaje týkající se volebních výsledků
  • podrobný rozpočet
  • podrobné údaje o vynaložených státních výdajích
  • emise znečišťující životní prostředí
  • mapy území státu
  • národní statistiky
  • adresy a poštovní směrovací čísla
  • jízdní řády veřejné dopravy
  • obchodní rejstřík
  • texty právních předpisů

Významný pokrok, který Francie v této oblasti zaznamenala, je výsledkem stálého úsilí vlády o otevřenost veřejných údajů. V průběhu předešlého roku byla zpřístupněna řada důležitých údajů, jako jsou databáze Ředitelství pro právní a správní informace, některé geografické údaje Státního geografického ústavu, všechny volební výsledky v gesci ministerstva vnitra a oficiální rejstřík poštovních směrovacích čísel francouzské pošty.

Tato snaha by měla dále nabýt na intenzitě po převedení evropské směrnice o informacích ve veřejném sektoru do českého právního řádu, k němuž dojde do června 2015 a jež bude představovat mimo jiné příležitost pro adaptaci francouzských právních a regulačních nástrojů týkajících se otevřenosti veřejných údajů.

Ve Francii se zvyšováním transparentnosti veřejných údajů zabývá mise Etalab, která tvoří součást generálního sekretariátu pro modernizaci státní správy. Úkolem mise Etalab je koordinovat činnost státních útvarů týkající se otevřenosti veřejných údajů. Pomáhá tak informovat občany o fungování státu a jeho institucí, které je díky ní transparentnější. Etalab, po svém vzniku uveřejnila na internetu státní portál data.gouv.fr, který zdarma zpřístupňuje 13 000 veřejných informací a umožňuje jejich opětovné použití.

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page