Francouzské aliance [fr]

Představení sítě Francouzských aliancí v České republice

1. Historie
První Francouzská aliance v České republice vznikla v roce 1886. V roce 1938, na konci první Československé republiky, existovalo již na 77 Francouzských aliancí po celém území České republiky. Tato síť přestala existovat po německé invazi do tehdejšího Československa. I když se po Druhé světové válce začala síť Francouzských aliancí postupně obnovovat, tento proces byl v padesátých letech úplně pozastaven.
Po sametové revoluci se síť aliancí znova obnovila , a to hlavně díky úsilí Ministerstva zahraničních věcí a angažování se regionální státní správy.

2. Francouzská aliance v České republice dnes
Momentálně má Francouzská aliance 6 regionálních poboček umístěných v Brně, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni. Tato asociace podléhá českému právu, je apolitická a nekonfesionální. Její řízení je v rukou správní rady a vede ji francouzský ředitel, který se zodpovídá předsedovi Správní rady. Ta či ona Francouzská aliance se liší dle regionu, ve kterém se nachází. Každá z nich je v přímém kontaktu s regionálním prostředím, s místními organizacemi, samosprávou a českou veřejností v celé její rozmanitosti. Síť FA jedinečným způsobem doplňuje činnost Francouzského institutu v Praze, jehož aktivity se vztahují hlavně k hlavnímu městu a týkají se hlavně inovování a experimentování v kulturní oblasti. Oddělení kulturní akce a spolupráce Francouzského velvyslanectví rozvíjí a zaštiťuje tyto aktivity v mezinárodním a mezivládním politickém rámci.

JPEG

Dvě hlavní poslání Francouzských aliancí

Francouzské aliance reprezentují vůli a chuť Francouzů sdílet s evropskými spoluobčany pozitivní vztah k francouzskému jazyku a ke francouzské kultuře jako takové. Jejich každodenní činnost je odrazem jejich vřelého přístupu ke frankofonii a k jejímu šíření.

1. Výuka francouzštiny
Francouzské aliance poskytují výuku francouzštiny pro všechny kategorie obyvatelstva: pro středoškoláky, pro dospělé, ale i pro důchodce. Nejnověji se rozšířily počty zájemců o výuku francouzštiny i o státní úředníky, jejichž motivací pro studium francouzštiny je zejména fakt, že české předsednictví Evropské unie v roce 2009 navazuje bezprostředně na to francouzské. V každé Francouzské alianci v ČR je dnes možné dělat všechny stupně zkoušky DELF a DALF a každá z nich představuje zároveň i místo, kde studenty spolehlivě připraví na kteroukoliv ze 6 zkoušek dle úrovní stanovených ve Společném evropském referenčním jazykovém rámci.

2. Šíření francouzské kultury
Šíření francouzské kultury je dalším posláním Francouzských aliancí v České republice, na němž intenzivně spolupracují s místními kulturními institucemi, samosprávou a s francouzskými nebo česko-francouzskými podniky usazených v tém či oném regionu. Tato spolupráce dala vzniknout například kulturnímu projektu česko-francouzských dnů v Brně, v Plzni nebo v Ostravě. Během těchto dnů má česká veřejnost příležitost navštívit taneční a filmová představení, koncerty, výstavy nebo přednášky. Francouzské aliance se dále aktivně účastní Festivalu francouzského filmu v listopadu nebo na Oslav frankofonie v březnu. V neposlední řadě jsou také místem, kde najdete francouzské knihy a aktuální tisk a kde se dovíte o možnostech studia ve Francii.

Podrobnější informace naleznete přímo na webových stránkách Francouzských aliancí v ČR: http://www.alliancefrancaise.cz/

Síť Francouzských aliancí

Koordinační centrum Sítě Francouzských aliancí v České republice}
Francouzský institut v Praze
Štepánská 35 - 111 21 Praha 1
Tel : (+420) 221 40 10 04
E-mail : coordination@alliancefrancaise.cz

Francouzská aliance v Brně}
Moravské náměstí 15
657 90 Brno
Tel. : (+420) 608 341 794
E-mail : direction.brno@alliancefrancaise.cz
Web: http://www.alliancefrancaise.cz/brno

Francouzská aliance v Ostravě}
Čs. legií 1364/20
702 00 Moravska Ostrava
Tel : (+420) 595 136 337
E-mail : direction.ostrava@alliancefrancaise.cz
Web : http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava

Francouzská aliance v Liberci}
Moskevská 52/24
460 01 Liberec 1
Tel : (+420) 601 357 597
E-mail : direction.liberec@alliancefrancaise.cz
Web : http://www.alliancefrancaise.cz/liberec

Francouzská aliance v Pardubicích}
Pernštýnské nám. 54
530 21 Pardubice
Tel/Fax : 466 501 457
E-mail: direction.pardubice@alliancefrancaise.cz
Web : http://www.francouzstina-pardubice.cz/

Francouzská aliance v Plzni}
Náměstí republiky 12
301 00 Plzeň
Tel : (+420) 377 237 358
E-mail: direction.plzen@alliancefrancaise.cz
Web : http://www.alliancefrancaise.cz/plzen

Francouzská alliance Jižní Čechy}
Nám.Přemysla Otakara II 21
370 01 České Budějovice
Tel : (+420) 386 352 449
E-mail: direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz
Web: http://francouzska-aliance.cz/

Francouzsko-české kluby

Francouzsko-české kluby navazují na síť Francouzských aliancí. Tyto dobrovolné asociace frankofilů, jež můžete najít v Kladně, ve Zlíně, v Příbrami, v Hradci Králové, v Lounech nebo v Kroměříži, se také nemalou měrou podílejí na sbližování Čechů a Francouzů.

Dernière modification : 15/02/2018

Haut de page