Francouzské firmy solidární s Českou republikou [fr]

19. dubna proběhlo v Buquoyském paláci setkání dárců a příjemců z Vánočního charitativního bazaru diplomatického sboru : velvyslanec Francie poděkoval českým charitativním organizacím za "jejich příkladnou práci".

Velvyslanec Francie Pierre Lévy přijal 19. dubna 2011 na velvyslanectví zástupce českých charitativních organizací, jakož i představitele francouzských podniků a jejich poboček v České republice, účastníků charitativního bazaru, který v listopadu 2010 uspořádalo Sdružení manželů a manželek diplomatů (Diplomatic Spouses Association). Francouzská účast byla zvláště významná. Francouzský podíl byl mezi příspěvky zúčastněných zemí druhý nejvyšší a představoval částku 507 000 korun (něco přes 20 000 eur) z celkové sumy 4,2 milionu korun. Sbírky konané pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Livie Klausové se tak či onak zúčastnilo 55 francouzských podniků.

Pan velvyslanec vyzval dobročinné organizace, které tuto pomoc obdržely, aby přítomné seznámily se svou činností. Řada emotivních svědectví umožnila lépe pochopit příkladnou a nenahraditelnou práci, kterou tyto společnosti vykonávají.

Mezi příjemci pomoci jsou sdružení, která pomáhají starým lidem a nemocným dětem, jakož i nemocnice a dětské domovy. Finanční pomoc jim umožní uskutečnit konkrétní projekty, jako je doplnění lékařských přístrojů, nové vybavení pečovatelských zařízení, vybudování přijímacího střediska pro rodiče dětí s Downovým syndromem. Peníze poslouží také pro praktické dílny určené nevidomým mladým lidem nebo duševně chorým osobám.

Seznam dobročinných organizací a rozdělení výtěžku z Bazaru 2010

Projev pana velvyslance

Dernière modification : 25/10/2013

Haut de page