Francouzské obchodní školy patří k nejlepším v Evropě [fr]

5. prosince 2011 otiskl velmi vlivný britský ekonomický deník Financial Times žebříček obchodních škol, v němž se francouzské školy letos opět umístily na předních místech.

Už pošesté v řadě zaujímá první místo prestižní HEC Paris, což vypovídá o stálé kvalitě výuky, stabilní organizační struktuře a efektivních studijních programech školy. Financial Times hodnotil v roce 2011 HEC Paris jako nejlepší obchodní školu také v celosvětovém měřítku (článek).

INSEAD – (Institut Européen d’Administration des Affaires, Evropský institut pro správu a obchod) – je na druhém místě před britskou London Business School, barcelonskou IESE Business School, IMD v Lausanne a madridskou IE Business School. Mezi dvacet nejlepších škol se dostaly také tři další uznávané francouzské vysoké školy : ESSEC (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, Vysoká škola pro ekonomické vědy a obchod), ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Vysoká škola obchodní v Paříži) a lyonská škola managementu EMLYON Business School.

Mezi 70 nejlepšími evropskými školami se dále nachází deset dalších francouzských obchodních škol.

Při sestavování pořadí Financial Times porovnal čtyři žebříčky, které vytvořil již dříve (nejlepší program MBA, nejlepší program celoživotního vzdělávání, nejlepší program Executive MBA a nejlepší magisterské studium managementu). Do hodnocení byla zahrnuta i další kritéria, jako například podíl žen mezi přednášejícími, počet zahraničních studentů a vyučujících nebo počet vyučujících s doktorským titulem.
Díky velkému množství různých kritérií bylo možné ohodnotit kvalitu francouzských obchodních univerzit a posoudit jejich přednosti. Většina z nich si ostatně v žebříčku oproti minulým letům polepšila. Jako příklad lze uvést ESSEC, která se během jednoho roku posunula ze 14. na 10. místo nebo Euromed Management, která si v porovnání s rokem 2009 polepšila o 13 míst. Zlepšování kvality výuky je tedy pro francouzské obchodní vysoké školy jedním z hlavních cílů.

Podle studie časopisu Le Point z roku 2011 (studie), se francouzské obchodní školy stále víc otevírají světu: téměř 20 % studentů HEC Paris jsou cizinci, na EMLYON Business School a ESSEC je to 15 %, téměř 30 % na Euromed Management a přes 40 % na ESCP Europe. V průměru 30 % absolventů zmíněných škol následně pracuje v zahraničí. Nejméně čtvrtina vyučujících na většině škol pak obdržela doktorský titul za hranicemi Francie.

Studijní programy na všech těchto školách zahrnují roční či půlroční studium v zahraničí, na základě čehož vznikají partnerství s jinými světovými školami a univerzitami.

Rivalita mezi francouzskými obchodními školami a anglosaskými univerzitami představuje opravdovou výzvu. HEC, INSEAD, ESSEC a další jsou pevně rozhodnuty ji přijmout a přejít od vedoucího postavení ve vzdělávání budoucích předních ekonomů, manažerů a podnikatelů v Evropě k převzetí této úlohy také ve světovém měřítku.

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page