Francouzské velvyslanectví a skupina Groupe Up podepsaly dohodu o partnerství (2. října 2015) [fr]

Francouzský velvyslanec 2. října 2015 podepsal dohodu se skupinou Groupe Up (dříve Groupe Chèque Déjeuner) zastoupenou Stéphanem Nicolettim, jednatelem české pobočky.

Dohoda je českou odnoží dohody o partnerství uzavřené 10. března 2014 mezi Francouzským ministerstvem zahraničních věcí a Nadací skupiny Up. Nadace se zaměřuje na boj proti veškerým formám exkluze a na vytváření pracovních míst za pomoci sociálních inovací, místního rozvoje, sociální a solidární ekonomiky a demokratického vládnutí.

V zahraničí skupina Up podporuje činnosti v oblasti inkluze a zaměstnanosti, vzdělávání, zdravotnictví a výživy, udržitelného místního rozvoje, sociálních inovací nebo šíření frankofonie. Podporované činnosti budou vybrány společně zástupci Nadace Groupe Up a francouzským velvyslanectvím.

JPEG

Dernière modification : 05/10/2015

Haut de page