Francouzsko-české fórum kybernetické bezpečnosti [fr]

Bezpečnost informačních systémů se stala jednou z nejdůležitějších součástí sektoru nových technologií. Vzhledem k rostoucímu počtu zločinů souvisejících s novými technologiemi, se Ubifrance Praha, francouzská agentura pro mezinárodní rozvoj podniků, rozhodla uspořádat společně s Bull/Atos a za spoluúčasti Komerční banky, dceřiné společnosti Société Générale, první Francouzsko-české fórum kybernetické bezpečnosti. Seminář zahájil velvyslanec Francie, Jean-Pierre Asvazadourian.

Zúčastnili se jej zástupci několika ministerstev (především ministerstva vnitra, jednotlivých policejních sborů, ministerstva obrany, financí, zahraničních věcí, spravedlnosti a dopravy), jakož i soukromých společností (bank, pojišťoven, průmýslových podniků), jichž se tato problematika týká. Účastníci si mohli vyslechnout příspěvky expertů a odborníků na novou legislativu, na ekonomické, strategické a technické aspekty.

Vladimír Rohel, ředitel národního centra pro kybernetickou bezpečnost, vystoupil s přednáškou o obsahu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a zdůraznil, že prioritou jsou dvě klíčové vyhlášky tohoto zákona (jedna stanoví, kdo má být chráněn, a druhá typy ochrany). Ředitel auditorské firmy Bureau Veritas, Jakub Kejval, dále rozvíjel téma reglementace a zaměřil se také na certifikaci systému managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001.

Představitelé Société Générale a její dceřiné společnosti v České republice, Komerční banky, hovořili o ekonomických výzvách. Zdůraznili, že v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou všichni aktéři naladěni na stejnou vlnovou délku, proto je nutné skutečně spolupracovat.

Generální ředitel dceřiné společnosti Bull v České republice, Michal Martínek, hovořil o možných řešeních bezpečnosti informačních technologií a o svých zkušenostech v oblasti integrace systémů řešení kybernetické bezpečnosti.

Po výměně zkušeností v rámci České republiky následovalo seznámení s know-how francouzských podniků Bull, Atos, Evidian, Systran a Sinequa.

Seminář tak byl jedinečnou příležitostí shromáždit české představitele na jednom místě a umožnit jim diskuzi o řešeních této naléhavé problematiky.

Dernière modification : 19/01/2015

Haut de page