Francouzsko-české hospodářské styky

Česká republika, země v srdci Evropy, je členem Evropské unie (EU) od 1. května 2004. Předsednictví Evropské unie zastávala během prvního pololetí 2009.

Více než 25 let po sametové revoluci je již země plně zapojená do světové ekonomiky. Díky výraznému hospodářskému růstu od roku 2005, který úzce souvisel s druhou vlnou zahraničních investic (první vlna se uskutečnila počátkem 90. let, v době rozsáhlé privatizace), se směřování k evropskému průměru značně zrychlilo.

Poté co česká ekonomika v letech následujících po krizi roku 2009 prokázala značnou odolnost a schopnost vymanit se ze šoku, prošla v letech 2012 – 2013 obdobím recese, způsobeným prudkým zpomalením veřejných investic a spotřeby domácností, ale také poklesem poptávky hlavních ekonomických partnerů. Díky dobrým základům a zdravému bankovnímu sektoru zaznamenala česká ekonomika ve druhém pololetí 2013 oživení ekonomického růstu. Díky pozitivním dopadům oslabení české koruny, které v listopadu provedla Česká národní banka, na konkurenceschopnost českého vývozu, zahájila středolevá vládní koalice, která je u moci od počátku roku 2014, politiku opětovného růstu veřejných investic umožňující masivní čerpání evropských fondů. Po výjimečném růstu v roce 2015 (+4,2%), jsou velmi solidní i perspektivy pro léta 2016-2017 (roční ekonomický růst kolem 2%), přičemž se neustále zlepšuje situace na trhu práce.

Země střední velikosti v srdci Evropy

- Rozloha : 78 866 km2
- Klima a terén : podnebí mírné, přechodné mezi kontinentálním a oceánským typem, nížiny jsou obklopeny horami po celém obvodu země (kromě jihu).
- Urbanizace : Praha (1,26 millionu obyvatel, hlavní město ČR), Brno (377 000 obyvatel, hlavní město Moravy), Ostrava (325 000 obyvatel, hlavní město Slezska).

Ekonomika stojící na solidních základech a dohánějící evropský průměr

- S HDP 24 500 Kč na jednoho obyvatele (85% průměru evropské osmadvacítky), průměrnou mzdou kolem 980 euro a průměrným důchodem 406,8 euro měsíčně, dosahuje země 82% průměru Evropské unie.
- V Praze však průměrný příjem představuje více než jeden a půl násobek evropského průměru, z čehož vyplývá výrazný kontrast se zbytkem země.

Česká republika je stále velmi průmyslovou zemí

Složení HDP a zaměstnání podle velkých sektorů reálné ekonomiky :
- Průmysl (továrny, doly a energetika, voda) 32% hrubé přidané hodnoty (38% spolu se stavebnictvím). To je nejvyšší míra v EU (Slovensko, Německo a Polsko - 26%, Francie 14%). Hlavní průmyslová odvětví : automobilový průmysl, elektronika, ocelářský průmysl, strojní zařízení, zemědělství a potravinářství.
- Zemědělství 2%
- Služby 60% (dopravní služby, telekomunikační služby, stavebnictví, administrativa atd.).

Rozdělení zaměstnání : 61% služby (z toho 7,4% ve veřejné správě), 36,5% průmysl (včetně stavebnictví) a 2,5% zemědělství.

Export je motorem ekonomického růstu, je ale velmi zranitelný v důsledku výkyvů zahraniční poptávky, zejména z EU

- Velmi otevřená ekonomika, závislá na evropském trhu.
- Export + import = 162% HDP v roce 2015 (43,7% připadá na Francii).
- Významné komparativní výhody v automobilovém sektoru a v elektronice, ale významné energetické náklady (plyn a nafta), od konce roku 2013 výhoda v podobě poklesu mezinárodních cen.
- Od vstupu do EU v roce 2004 zaznamenala struktura českého mezinárodního obchodu významný vývoj a přechod od mírného deficitu ke strukturálnímu přebytku, jehož objem se v letech 2011 až 2015 zdvojnásobil (15,6 miliard eur).
- Závislost na zbytku EU : 65,4% pokud jde o dovozy a 83,3% pokud jde o vývozy.
- Hlavní zákazníci : Německo, Slovensko, Polsko, Spojené království, Francie, Rakousko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Španělsko.
- Hlavní dodavatelé : Německo, Čína, Polsko, Slovensko, Itálie, Francie, Rusko, Rakousko, Nizozemsko, Jižní Korea.

Stáhněte si dokument o hospodářských stycích mezi Francií a Českou republikou (ve francouzštině)

Měna a vstup do eurozóny

Hodnocení trendů české koruny (kolem 25 CZK/1 euro), zahájené po vstupu země do EU, bylo přerušeno v listopadu 2013, kdy ji Česká národní banka devalvovala o přibližně 7% a nastavila tak asymetrický kurzový strop 27 CZK/1 euro. Má tak v Evropě statut měny-bezpečného útočiště a využívá kolísavosti, s níž se potýká eurozóna.

Vstup země do eurozóny : podle předsedy české vlády někdy v letech 2021-2026. Většina politických stran zastoupených v parlamentu i většina podnikatelů podporuje přechod na euro. Nicméně obyvatelstvo není přijetí eura příznivě nakloněno. Je k němu skeptické v důsledku nedávných problémů eurozóny. Otázka přijetí eura tedy není vládní prioritou. Vláda nicméně počátkem roku 2016 zahájila komunikační kampaň na toto téma.

Francie má významné místo v zahraničních hospodářských stycích České republiky

I přes velký rozmach obchodních výměn během 10 let (+170%) vykazuje Francie spolu s Českou republikou, druhým nejvýznamnějším partnerem mezi novými členskými státy EU, největší obchodní deficit ve střední Evropě (2,45 miliard € v roce 2015). Tato nerovnováha je především strukturální, ale malý zájem francouzských malých a středních podniků a středně velkých podniků o tento malý a blízký trh způsobil stagnaci našich vývozů, které až v roce 2013 dosáhly úrovně před hospodářskou krizí a v letech 2014 a 2015 zaznamenaly nové rekordy. Po mírném zvýšení našeho podílu na trhu od roku 2013 zaznamenal náš podíl další růst v roce 2015, a to v kontextu značného nárůstu českých dovozů (+9,6%). Francie, 5. obchodní partner ČR (6. největší dodavatel a 5. nejvýznamnější zákazník), je také 5. nejvýznamnějším zahraničním investorem, pokud jde o dosavadní investice, a 2. největším, pokud jde o příliv nových investic v roce 2015. V ČR působí na 500 francouzských podniků, které zaměstnávají na 100.000 osob.

Umístění Francie v českém zahraničním obchodu
Dovozce 6. pozice
Odběratel 5. pozice

PNG

Objem PZI do České republiky v tisících eur – stav k 31. prosinci 2014 – Zdroj ČNB
UmístěníZeměObjem PZI
1. Nizozemí 24 029 tis. €
2. Rakousko 13 230 tis. €
3. Německo 12 599 tis. €
4. Lucembursko 12 122 tis. €
5. Francie 6 081 tis. €
6. Švýcarsko 4 677 tis. €
7. Kypr 3 958 tis. €
8. Slovensko 3 776 tis. €
9. USA 3 614 tis. €
10. Belgie 2 679 tis. €

Francie byla k 31. prosinci 2014 pátým největším celkovým zahraničním investorem v České republice (meziročně +9,5%) a za celý rok 2015 druhým největším investorem po Německu s výší investic 542 tis. € (+6%).

Činnosti pražského Ekonomického oddělení

Makroekonomické a finanční analýzy ČR, sledování vývoje jednotlivých odvětví české ekonomiky, průmyslu a obchodu, přístup na trh a obchodní prostředí, sledování přímých zahraničních investic a pozice Francie v české ekonomice, zaměření na odvětví energetiky v rámci strategického partnerství a bilaterální pracovní skupiny v oblasti energetiky, sledování českých postojů k tématům probíraných v Evropské unii, dialog s úřady a s aktéry českého hospodářství, zprostředkování postojů Francie, sledování mnohostranných ekonomických otázek, sledování velkých projektů veřejného a soukromého sektoru v České republice a zajištění podpory francouzským společnostem, příprava a podpora oficiálních francouzských misí v oblasti hospodářství, akce a iniciativy v České republice a ve Francii posilující bilaterální ekonomické vztahy (kulaté stoly, konference a semináře, setkání...), zejména k dosažení hospodářských cílů francouzsko-českého strategického partnerství, podpora francouzských obchodních firem v České republice, podpora součinnosti mezi různými francouzskými ekonomickými aktéry (Business France, Rada zahraničního obchodu (CCEF), Francouzsko-česká obchodní komora), zvyšování povědomí českých firem o možnostech investic ve Francii.

Stáhněte si dokument o přímých zahraničních investicích v České republice (ve francouzštině)

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page