Francouzsko-české obchodní setkání v oblasti leteckého průmyslu [fr]

Úspěšné francouzské české obchodní setkání v oblasti leteckého průmyslu proběhlo 19. a 20. listopadu 2012.

Evropský letecký průmysl je jedním z nejvýkonnějších na světě. Navzdory sílící mezinárodní konkurenci si nadále drží svůj technologický náskok a získává další civilní i vojenské zakázky.

Síla tohoto sektoru, tolik důležitého pro evropskou ekonomiku spočívá v dynamičnosti firem, jejich know-how, investicích do výzkumu a vývoje, a kvalifikované pracovní síle.

Francie a Česká Republika jsou zeměmi se silnou tradicí leteckého průmyslu, s mezinárodně uznávanými podniky, které každý den potvrzují svou schopnost inovovat, vyrábět a úspěšně prodávat.

Delegace čtrnácti francouzských firem přijela do České republiky, aby za podpory Ubifrance nabídla své know-how a reagovala tak na konkrétní potřeby sektoru. Zájem českých firem byl značný: zúčastnilo se 16 českých společností (z toho 5 OEM), přičemž třetina z nich byla z Moravského leteckého klastru a vážila tak cestu až z Moravy.

Během prvního dne se francouzské firmy seznámily se strukturou českého trhu. Proběhly presentace Moravského leteckého klastru, oborových asociací ALV a CCAI a konečně GIFAS (francouzské sdružení leteckého a kosmického průmyslu). Na odpoledne byl pak pro francouzské firmy připraven program celkem 87 individuálních B2B schůzek, během kterých se ve vymezeném čase mohly představit jednotlivým českým partnerům a nabídnout jim řešení jejich specifických potřeb.

Druhý den byl vyhrazen exkursi do firmy Aero Vodochody, kde se detailně seznámili s výrobními kapacitami. Následovala individuální setkání s nákupčími Aera Vodochody a společný oběd, během něhož se diskutovalo o způsobech uplatnění na českém trhu a způsobu obchodování na něm.

Akci podpořil a poctil svou návštěvou pan Pierre Lévy, velvyslanec Francie, který se zúčastnil návštěvy Aera Vodochody. Francouzští účastníci se mohli posadit do kokpitu letounu L-159B a vyslechnout poutavý výklad leteckého odborníka.

Toto francouzsko-české setkání organizované UBIFRANCE mělo za cíl v krátkém čase iniciovat či posílit vztahy mezi renomovanými francouzskými podniky a jejich partnery z řad českého leteckého průmyslu. Kontakty byly navázány a jednání nyní pokračují s cílem dospět ke konkrétním výsledkům.

Dernière modification : 25/10/2013

Haut de page