Francouzsko-české setkání o železniční dopravě (27. listopadu 2015) [fr]

JPEG

První rada Francouzského velvyslanectví Laurent Toulouse velvyslancovým jménem 27. listopadu hostil setkání zástupců odvětví železniční dopravy v České republice. Za účasti členů různých veřejných institucí (Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, Státní fond dopravní infrastruktury, Asociace pro rozvoj infrastruktury) a železničního dopravce České dráhy byly představeny středně- a dlouhodobé perspektivy tohoto odvětví. Diskutovalo se především o využití evropských fondů, o projektech v oblasti městské dopravy, o modernizaci infrastruktur nebo zavedení vysokorychlostních tratí v České republice. Francouzské podniky z daného odvětví měly příležitost představit svou nabídku od kolejových vozidel až po nosné konstrukce.

JPEG

Toto první setkání umožnilo vytvoření základů francouzsko-českého „železničního klubu“, který se znovu sejde i v budoucnu. Diskuse dále pokračovala během neformálního oběda, na nějž byli zváni všichni účastníci.

Dernière modification : 02/12/2015

Haut de page