Francouzský prezident jmenoval novou vládu [fr]

Na návrh předsedy vlády jmenoval francouzský prezident novou vládu :

François Fillon, předseda vlády

Alain Juppé, místopředseda vlády, ministr obrany a veteránů ;

Michèle Alliot-Marie, místopředsedkyně vlády, ministryně zahraničních věcí a evropských záležitostí ;

Nathalie Kosciusko-Morizet, ministryně pro ekologii, trvalý rozvoj, dopravu a bydlení ;

Michel Mercier, strážce pečeti, ministr spravedlnosti a svobod ;

Brice Hortefeux, ministr vnitra, zámořských teritorií, územních samospráv a pro přistěhovalectví ;

Christine Lagarde, ministryně hospodářství, financí a průmyslu ;

Xavier Bertrand, ministr práce, zaměstnanosti a zdravotnictví ;

Luc Chatel, ministr školství, mládeže a spolkového života ;

François Baroin, ministr pro rozpočet, veřejné finance, státní správu a reformu státu, mluvčí vlády ;

Valérie Pécresse, ministryně pro vysoké školství a výzkum;

Bruno Le Maire, ministr zemědělství, potravinářství, rybolovu, venkova a územního plánování ;

Frédéric Mitterrand, ministr kultury a komunikace ;

Roselyne Bachelot-Narquin, ministryně pro společenskou solidaritu a sociální soudržnost ;

Maurice Leroy, ministr pro městské záležitosti ;

Chantal Jouanno, ministryně tělovýchovy a sportu ;

Patrick Ollier, ministr pověřený styky s parlamentem při předsedovi vlády ;

Eric Besson, ministr pověřený průmyslem, energetikou a digitální ekonomií při ministryni hospodářství, financí a průmyslu;

Henri de Raincourt, ministr pro spolupráci při místopředsedkyni vlády, ministryni zahraničních věci a evropských záležitostí ;

Philippe Richert, ministr pro územní samosprávy při ministrovi vnitra, zámořských teritorií, územních samospráv a pro přistěhovalectví
Laurent Wauquiez, ministr pro evropské záležitosti při místopředsedkyni vlády, ministryni pro zahraniční věci a evropské záležitosti ;

Nadine Morano, ministryně pro učňovské školství a odborné vzdělávání při ministrovi práce, zaměstnanosti a zdravotnictví ;

Marie-Luce Penchard, ministryně pro zámořská teritoria při ministrovi vnitra, zámořských teritorií, územních samospráv a pro přistěhovalectví ;

- Státní tajemníci

Pierre Lellouche, státní tajemník pro zahraniční obchod při ministryni hospodářství, financí a průmyslu;

Nora Berra, státní tajemnice pověřená zdravotnictvím při ministrovi práce, zaměstnanosti a zdravotnictví ;

Benoist Apparu, státní tajemník pověřený bydlením při ministryni pro ekologii, trvalý rozvoj, dopravu a bydlení ;

Georges Tron, státní tajemník pověřený státní správou při ministrovi pro rozpočet, veřejné finance, státní správu a reformu státu ;
Marie-Anne Montchamp, státní tajemnice při ministryni pro společenskou solidaritu a sociální soudržnost ;

Thierry Mariani, státní tajemník pro dopravu při ministryni pro ekologii, trvalý rozvoj, dopravu a bydlení ;

Frédéric Lefèbvre, státní tajemník pověřený obchodem, řemeslnou výrobou, malým a středním podnikáním, cestovním ruchem, službami, svobodnými povoláními a spotřebou při ministryni hospodářství, financí a průmyslu ;

Jeannette Bougrab, státní tajemnice pro mládež a spolkový život při ministrovi školství, mládeže a spolkového života.

Prezident republiky svolává na středu 17. listopadu 2010 v 10h schůzi vlády v jejím kompletním složení.

Zdroj: Tiskové komuniké prezidentské kanceláře.

Dernière modification : 15/11/2010

Haut de page