Francouzský velvyslanec navštívil Kraj Vysočina (16. února 2016)

Dne 16. února zavítal francouzský velvyslanec na Vysočinu.

Debata ve francouzštině mezi velvyslancem a studenty Gymnázia Jihlava
Velvyslanec se podepisuje do knihy hostů rady kraje Vysočina
Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a Francouzský velvyslanec v Praze Jean-Pierre Asvazadourian
Debata ve francouzštině mezi velvyslancem a studenty Gymnázia Jihlava
Francouzský velvyslanec v Praze Jean-Pierre Asvazadourian, krajská radní pro oblast školství Jana Fialová a ředitel Gymnázia Jana Masaryka v Jihlavě Pavel Suk
Oběd zástupců francouzského velvyslanectví s představiteli kraje Vysočina
Francouzský velvyslanec, starosta Třebíče Pavel Janata a další představitelé města
Velvyslanec se podepisuje do knihy hostů města Třebíč
Návštěva v Galerii Franta - velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková a František Mertl řečený Franta
Třebíč
Velvyslanec v třebíčské synagoze (památka UNESCO)
Velvyslanec a atašé pro decentralizovanou spolupráci Denisa Panková před památníkem obětí holocaustu v Třebíči
Fronton baziliky sv. Prokopa (památka UNESCO)
Prohlídka baziliky sv. Prokopa (památka UNESCO)
Prohlídka baziliky sv. Prokopa (památka UNESCO)
Prohlídka baziliky sv. Prokopa (památka UNESCO)
Ředitel Muzea Vysočiny Jaroslav Martínek v třebíčském zámku s francouzským velvyslancem Jeanem-Pierrem Asvazadourianem
Starosta Třebíče Pavel Janata, ředitel Muzea vysočiny Jaroslav Martínek a francouzský velvyslanecdu Musée Jean-Pierre Asvazadourian
Velvyslanec podepisuje knihu hostů Muzea Vysočiny
Synagoga v Třebíči

Návštěvu zahájil v krajském městě Jihlavě setkáním s hejtmanem Jiřím Běhounkem a dalšími představiteli kraje. Pan hejtman nejprve představil svůj kraj a jeho bohatou spolupráci s francouzským regionem Champagne-Ardenne.

Následně navštívil francouzský velvyslanec v doprovodu hejtmana kraje Gymnázium Jihlava, setkal se s jeho představiteli, s profesory francouzštiny a podebatoval na aktuální témata s přibližně osmdesáti studenty, kteří studují francouzštinu.

Rozhovory o krajských otázkách a možnostech spolupráce pokračovaly i v průběhu oběda, jehož se kromě představitelů Kraje Vysočina zúčastnila i paní Marie Kinsky a primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Odpoledne bylo věnované návštěvě Třebíče, kde se pan velvyslanec setkal se starostou Pavlem Janatou a dalšími představiteli města.

V doprovodu pana starosty obdivoval dílo Františka Mertla, řečeného Franta, umělce původem z Vysočiny, který již téměř šedesát let žije a tvoří ve Francii. Dále se seznámil s bohatou expozicí Muzea Vysočiny Třebíč v třebíčském zámku a s památkami zapsanými od roku 2003 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, bazilikou svatého Prokopa a Židovskou čtvrtí.

Rozhovor velvyslance pro noviny Kraj Vysočina najdete zde:

Francouzský velvyslanec na Vysočině
napsal(a) Kraj Vysočina
https://youtu.be/HaEYboU23_Y

Dernière modification : 23/02/2016

Haut de page