Francouzský velvyslanec navštívil Zlín (17. června)

Dne 17. června navštívil francouzský velvyslanec Zlín.

Program zahájil setkáním s představiteli gymnázia Lesní čtvrť, debatou ve francouzštině se studenty a jejich profesory. Debaty se zúčastnili rovněž zástupci gymnázia Tomáše G. Masaryka.

JPEG
JPEG

Následovalo setkání s primátorem Zlína Miroslavem Adámkem a dalšími představiteli města. Rozhovor se týkal francouzsko-české spolupráce, partnerství města Zlína s francouzským Romans-sur-Isère a možností dalších kontaktů.

JPEG

Poté pan velvyslanec zavítal do budovy 21 na setkání s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Pan hejtman seznámil pana velvyslance s krásami kraje a pohovořil o současné situaci. Na závěr setkání si pan velvyslanec prohlédl Baťův výtah a zlínské panorama z výšin terasy této zajímavé budovy.

JPEG
JPEG

Dalším bodem programu byla prohlídka interiérů Kongresového centra architektky Evy Jiřičné (2011).

JPEG

Na závěr bohatého dne navštívil pan velvyslanec Francouzsko-český klub a přátelsky se nad šálkem kávy setkal s jeho členy.

JPEG

Dernière modification : 18/12/2015

Haut de page