Francouzský velvyslanec přednášel na brněnské Univerzitě obrany

Jeho Excelence francouzský velvyslanec v České republice pan Charles Fries navštívil dne 15. září 2008 brněnskou Univerzitu obrany. Na jeho cestě ho doprovázel plukovník Jacques Talarmin, přidělenec obrany při Francouzské ambasádě v Praze.

Během své přednášky, které se zúčastnili vyšší důstojníci - studenti kurzu generálního štábu, JPEG představil čtyři základní cíle, které si Francie stanovila v oblasti obrany a bezpečnosti pro své předsednictví v Radě Evropské unie.

Francie si dala za cíl zaktualizovat na další desetiletí obrannou a bezpečnostní evropskou strategii. Na jedné straně je tento záměr nezbytný k tomu, aby co nejlépe odrážel názor 27 členských států a na druhé straně pomůže vzít na vědomí nové hrozby, kterým musíme čelit (kyberkriminalita, šíření zbraní hromadného ničení, terorismus atd.). Jako druhý cíl, jenž si Francie vytyčila během svého předsednictví a jenž by chtěla díky lepšímu využívání evropských prostředků v oblasti obrany a bezpečnosti rozvinout, je posílení vojenských evropských schopností. Dále by chtěla zefektivnit nástroje evropské obrany. Je třeba se zmínit, že se Francie velmi prosazovala za studentské výměnné programy JPEG typu Erasmus pro důstojníky atd. A konečně se Francie zavázala posílit partnerská pouta Evropské unie za účelem zajištění její bezpečnosti.

Jeho Excelence pan Fries zdůraznil skutečnost, že Evropská unie a NATO nejsou rivalové, ale že se navzájem doplňují a že není jenom v zájmu USA, ale i Evropské unie zajistit její vlastní obranu.

Během své přednášky se zmínil i o operacích v Afganistánu a Kosovu, kterých se Česká republika a Francie společně zúčastnily.

Tato návštěva na Univerzitě obrany mimo jiné potvrdila výbornou vojenskou spolupráci, která existuje mezi touto českou vojenskou univerzitou a škol St-Cyr Coetquidan.

Dernière modification : 16/03/2010

Haut de page