Francouzský velvyslanec uctil památku Jana Palacha [fr]

Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v ČR, se 16. ledna 2015 zúčastnil v Mělníce vzpomínkového aktu Pocta Janu Palachovi a Liviu Babeşovi, dvou mladých mužů, kteří nejvyšší obětí sebeupálením bojovali za svobodu a nezávislost, proti totalitě a zvůli.

Spolu s dalšími významnými hosty, mezi nimiž byl Miluše Horská, pmístopředsedkyně Senátu, a Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny, a Daniela Gîtman velvyslankyni Rumunska v České republice, položili květiny k památníku „Pocta Janu Palachovi“ od francouzského sochaře Andráse Becka, který věnovala francouzská vláda městu Mělník v roce 2009.

projev pana velvyslance

Dernière modification : 20/01/2015

Haut de page