Francouzština je druhý nejčastěji studovaný jazyk v Evropě

1. U příležitosti desátého „Evropského dne jazyků“, který každoročně připadá na 26. září, evropský statistický úřad Eurostat publikoval údaje týkající se studia jazyků na 2. a 3. stupni.

Ze zprávy vyplývá, že francouzsky se v současnosti učí 34 % žáků 2. a 3. stupně evropských škol, což znamená nárůst o 4 % oproti roku 2005. Francouzský jazyk je tak na druhém místě za angličtinou (97,1%).

S velkým náskokem před němčinou (22,1 %) a španělštinou (12,2 %) je francouzština nejčastěji studovaným cizím jazykem v Belgii, Irsku a ve Spojeném království.

Podle Eurostatu se v Evropě francouzsky učí nejvíce na Kypru (91,7 %), v Rumunsku (85,7 %), v Itálii (69,9 %), v Irsku (63,5 %), v Nizozemí (57,7 %) a v Portugalsku (57,4 %).

Nárůst počtu žáků, kteří se v Evropě učí francouzsky lze částečně vysvětlit postupným všeobecným používáním angličtiny, jež vede k potřebě dalšího cizího jazyka v zájmu lepšího prosazení se na trhu práce. Nás může jen těšit, že žáci 2. a 3. stupně si vybírají právě francouzštinu.

Výmluvným příkladem rozšíření studia francouzštiny je rozvoj bilingvních maturitních tříd jako je Abibac (francouzsko-německá maturita) nebo Bachibac (francouzsko-španělská maturita), které umožňují získání dvojího diplomu, což je v době krize nepominutelnou výhodou .

2. Stoupající zájem o studium francouzštiny se však neomezuje pouze na Evropu. Tento trend byl zaznamenán po celém světě a bývá vysvětlován prestiží a rafinovaností, jež jsou s naším jazykem spojovány, výkonností naší ekonomiky, a to i přes některé kritiky, ale také úspěchem francouzské kulturní diplomacie, která se snaží francouzštinu zprostředkovávat a získávat jí sympatizanty prostřednictvím projektů, akcí, značek kvality a partnerských styků.

V této souvislosti si můžeme připomenout také úspěchy sítě francouzských lyceí v zahraničí : spadá pod ni 494 škol ve 135 zemích a 325 000 žáků. Tyto školy jsou vyhlášené kvalitou poskytovaného vzdělání (96 % úspěšnost u maturity v roce 2014) a zaznamenaly nárůst žáků na všech kontinentech, což svědčí o jistém nadšení pro náš jazyk jak u Francouzů žijících v zahraničí, tak u rodičů místních žáků. S 220 miliony mluvčích na 5 kontinentech je francouzština jazykem budoucnosti, o čemž svědčí vitalita Mezinárodní organizace frankofonie.

Dernière modification : 23/10/2014

Haut de page