Generál francouzského letectva Patrick de Rousiers se stává předsedou Vojenského výboru Evropské unie [fr]

Rada EU jmenovala nového předsedu Vojenského výboru Evropské unie (CMUE), kterým se stal generál vzdušných sil Patrick de Rousiers.

Dne 6. listopadu 2012 převezme funkci po švédském generálovi Hakanu Syrenovi na následující tříleté období. Je to již druhý francouzský vysoký vojenský představitel na této pozici. Generál Henri Bentégeat zastával tento post v letech 2006 až 2009.

JPEG - 22.7 kb
Generál letectva Patrick de Rousiers, nový předseda Vojenského výboru Evropské unie.

Generál de Rousiers je v současné době generálním inspektorem ozbrojených sil pro letectvo. V letech 2008 až 2010 byl v čele francouzského zastoupení u Vojenského výboru EU. Během tohoto období francouzského předsednictví bylo v prosinci 2009 rozhodnuto o sloučení postů francouzských představitelů při EU a při NATO.
Vojenský výbor Evropské unie je poradním orgánem zajišťujícím vojenskou spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti prevence konfliktů a krizového řízení. Je složen z náčelníků generálních štábů armád členských zemí, i když každodenní zasedání probíhá na úrovni státních vojenských zástupců.
Výbor je nejvyšším vojenským orgánem zřízeným v rámci Rady Evropy.

Dává stanoviska a doporučení Politickému a bezpečnostnímu výboru (COPS) ohledně vojenských aspektů evropské bezpečnostní a obranné politiky (PESD). Opírá se o štáb EU (EMUE), který je součástí generálního sekretariátu Rady a kterému uděluje pokyny. Hraje klíčovou roli v plánování a monitorování vojenských operací.

PDF - 154.7 kb
Životopis generála letectva Patricka de Rousiers
(PDF - 154.7 kb)

Dernière modification : 31/01/2012

Haut de page