Hlavní schodiště [fr]

JPEG

Hlavní schodiště vede do patra odkud se vchází do jednotlivých sálů.

Tapiserie z manufaktury bratří Gobelinů ze 17. století ze série Nicolase Poussina a Charlese le Bruna představuje Mojžíše v poušti, jak vyvádí vodu ze skály.

Naproti je jezdecký portrét Karla Bonavenury de Longueval, hraběte Buquoyskéh (1541 - 1621).

Vpravo bysta filosofa René Descarta (1596-1650), vlevo bysta maršála de Saxe (1696-1750).

Pokračovat v prohlídce: Salón Richelieu

Dernière modification : 25/05/2016

Haut de page