Hollande a Obama: „Spojenectví našich zemí doznalo změny“ [fr]

„SPOJENECTVÍ NAŠICH ZEMÍ DOZNALO ZMĚNY“

Íránský jaderný program, bezpečnost v Africe, hospodářská spolupráce… Oba prezidenti před státní návštěvou Françoise Hollanda ve Spojených státech podrobně vylíčili oblasti vzájemné spolupráce v exkluzivním prohlášení publikovaném 10. února 2014 deníky Le Monde a Washington Post.

AP/Charles Dhaparak

Američtí a francouzští diplomaté se v současné době připravují na zahájení rozhovorů s Íránem na základě dohody o pozastavení a přerušení klíčových prvků íránského jaderného programu. Francouzští a američtí úředníci si na každodenní bázi vyměňují informace za účelem boje proti světovému terorismu. V celé Africe i na ostatních kontinentech naši odborníci v oblasti rozvoje pomáhají zemědělcům zvyšovat výnosy a vymanit se z područí chudoby. Na půdě seskupení, jako jsou G8 a G20, Spojené státy a Francie podporují silný, udržitelný a vyrovnaný růst, zaměstnanost a stabilitu – a přijímají výzvy, jimž žádná země nemůže čelit o samotě. V nových, špičkových technologických firmách v Paříži a v Silicon Valley američtí a francouzští podnikatelé společně pracují na inovacích, které pohánějí vpřed světovou ekonomiku.

„JE TŘEBA, ABY SE VÍCE ZEMÍ UJALO ODPOVĚDNOSTI“

Před sotva deseti lety si jen málokdo myslel, že naše země budou tak úzce spolupracovat v tak velkém množství oborů. Ale naše spojenectví v uplynulých letech doznalo změny. Od okamžiku, kdy se Francie před čtyřmi lety vrátila do velení NATO, jsme v rámci závazku neustále posilovat partnerství mezi NATO a Evropskou unií rozvinuli spolupráci na všech úrovních. Jsme dva suverénní a nezávislé národy, které přijímají rozhodnutí na základě svých národních zájmů. Ale právě proto, že naše zájmy a hodnoty jsou si tak blízké, se mohlo naše partnerství posunout na zcela novou úroveň.

Naše prohlubující se partnerství, vycházející z přátelství trvajícího už po více než dvě století, nabízí model pro mezinárodní spolupráci. Žádná země nemůže sama dostát transnacionálním výzvám. Je třeba, aby se iniciativy chopilo více zemí, které by sdílely tíhu a cenu vedení. Je třeba, aby se více zemí ujalo odpovědnosti za zaručení bezpečnosti a míru ve světě a za pokrok v oblasti svobody a lidských práv.
S našimi partnery sdruženými ve skupině 5+1 – Spojeným královstvím, Německem, Ruskem a Čínou – a s Evropskou unií stavíme na první dohodě uzavřené s Íránem a příští týden se sejdeme ve Vídni, abychom zahájili diskuze s cílem najít globální řešení, které by Íránu zabránilo získat jadernou zbraň.

V Sýrii naše hodnověrná hrozba použitím síly umožnila vypracovat plán na zničení syrských chemických zbraní a Sýrie musí nyní dostát svými závazkům. Ve chvíli, kdy občanská válka v Sýrii ohrožuje stabilitu celého regionu včetně Libanonu, musí mezinárodní společenství znásobit své úsilí na pomoc syrskému lidu, posílení umírněné syrské opozice a přípravu politického přechodu v rámci procesu Ženeva II, který osvobodí syrský lid od diktatury a terorismu.

O VÝZNAMU AFRIKY

Naše nové partnerství se však více než kde jinde nejviditelněji uplatňuje právě v Africe. V Mali síly Francie a Africké unie s podporou Spojených států v oblasti logistiky a informací zatlačily povstalce napojené na al-Káidu, a otevřely tak malijskému lidu cestu k demokratické svobodě.

Na celém území Sahelu se připojujeme k ostatním zemím, abychom al-Káidě zabránili dobýt nové pozice. Ve Středoafrické republice vojáci Francie a Africké unie za pomoci vzdušných mostů a podpory Spojených států usilují o zastavení násilí a vytvoření prostoru příhodného pro dialog, smíření a rychlý postup směrem k přechodovým volbám.

Na celém kontinentu od Senegalu až po Somálsko pomáháme s výcvikem a vybavením místních jednotek tak, aby mohly samy zajišťovat bezpečnost. Připojujeme se k vládám a občanům, kteří se zasazují o konsolidaci demokratických institucí, posílení zemědělství a boj s hladem, o zlepšení přístupu k elektřině a lékařské péči, která může zachraňovat životy prostřednictvím ochrany před infekčními onemocněními. Naše země byly jedněmi z prvních aktérů Světového fondu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii a dnes jsou mezi jejími čelnými představiteli.

VÝMĚNY A PARTNERSTVÍ

Současně s novou dynamikou našeho partnerství na mezinárodním poli se snažíme i o prohloubení vzájemných ekonomických vztahů. Francie již nyní patří mezi hlavní vývozní trhy Spojených států a Spojené státy jsou hlavním kupcem francouzského zboží mimo Evropskou unii; tyto výměny v našich zemích zajišťují přibližně milion pracovních míst.

Rovněž vyhlídky naší spolupráce ve vědě a vzdělávání jsou velmi povzbudivé, o čemž svědčí již existující partnerství mezi univerzitami, velkými výzkumnými laboratořemi a kosmickými agenturami. Avšak jakožto společnosti vyznávající podnikatelského ducha, vynalézavost a kreativitu musíme udělat více pro to, abychom byli světovými lídry v oblasti inovací.

Partnerství pro obchod a investice mezi Evropskou unií a Spojenými státy, o jehož vytvoření usilujeme, představuje opravdovou příležitost pro využití milionů pracovních míst, které již nyní obchodní výměny mezi Evropskou unií a Spojenými státy vytvářejí na obou stranách Atlantiku. Tato dohoda posílí obchod, pracovní místa i příležitosti pro vývoz zejména pro malé podniky v obou zemích. Naše úsilí o zvýšení růstu a o obnovu světové ekonomiky by tak spočívalo na trvalých základech.

„O BUDOUCNOST, KTEROU SI PŘEJEME, SE MUSÍME ZASLOUŽIT“

Naše vedoucí postavení v boji proti klimatickým změnám je součástí tohoto úsilí. Zatímco naše země snižují emise uhlíku, můžeme také rozvíjet partnerství v oblasti čisté energie, která vytvářejí nová pracovní místa a posunují nás vpřed na cestě směrem k růstu na nízkouhlíkové bázi. Můžeme toho dělat více, abychom rozvojovým zemím pomohli orientovat se na nízkouhlíkové zdroje energie a vypořádat se se zvedající se hladinou oceánů a zuřivými bouřemi.
Současně s přípravou klimatické konference, která se bude konat příští rok v Paříži, nadále vyzýváme všechny země, aby se k nám připojily ve snaze uzavřít globální a ambiciózní světovou dohodu o snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím konkrétních opatření. Klimatický summit na úrovni hlav států a předsedů vlád, pořádaný v září generálním tajemníkem OSN, nám poskytne příležitost znovu potvrdit naše cíle pro klimatickou konferenci v Paříži.

Výzvy naší doby nezmizí samy od sebe a možnosti, které nabízí náš vzájemně propojený svět, nám nespadnou samy do klína. Tak jako vždy se o budoucnost, kterou si přejeme, musíme zasloužit. Po více než dvě století stály naše národy bok po boku při obraně naší společné svobody. Nyní opět přijímáme odpovědnost, a to nejen vůči sobě navzájem, ale také za svět, který bude bezpečnější díky našemu trvalému partnerství, jež tímto dnes stvrzujeme.

François Hollande (prezident Francouzské republiky)

Barack Obama (prezident Spojených států amerických)

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page