Idiomy spojené s cyklistikou [fr]

Před začátkem Tour de France jsme pro vás našli francouzské a české idiomy, které se více či méně dotýkají cyklistiky a jejího slovníku.

Místo aby Francouz řekl, že je něco « jednoduché jako facka » (simple comme une gifle), použije výraz « c’est comme la bicyclette, ça ne s’oublie pas », tedy že je to jako kolo, to se nezapomíná.

Aby vyjádřili změnu, Francouzi « nepřehazují výhybku » (changer d’aiguillage), ale přeřazují na jiný převod: « changer de braquet ».

Pokud byste chtěli Francouzovi vysvětlit, že « má o kolečko víc » (avoir une petite roue de plus), řekněte mu, že má v hlavě malé koloavoir un petit vélo dans la tête »).

Tradičně galantní Francouzi nemají žádný výraz odpovídající českému « ani kolo bych si o ni neopřel » (je n’appuierais même pas mon vélo contre elle).

Když má Francouz nos/hlavu zabořenou v řídítkáchavoir le nez/la tête dans le guidon »), znamená to, že je do něčeho zabraný tak, že nevnímá nic okolo. pro tuto situaci naopak nemají idiom Češi.

Zatímco Češi « šlapou na plyn » (appuient sur l’accélérateur), Francouzi místo toho šlapou do pedálůappuyer sur la pédale »).

Pokud chcete říct, že někdo « je mimo » (il est à côté) nebo že « ztratil nit » (perdre le fil), ve Francii je třeba použít výraz vypadnout z pedálů, tedy « perdre les pédales ».

Čeština nemá idiomatické vyjádření pro překonání obtížné situace nebo nalezení nové energie. Francouzi řeknou dostat se znovu do sedla neboli « se remettre en selle ».

Jestliže Čech « zná něco jako své boty » nebo « to má v malíku », Francouz « en connaît un rayon » – zná svoje paprsky.

Francouzský ekvivalent českého « házení klacků pod nohy » ((jeter les bâtons sous les jambes) je velice podobný: « mettre les bâtons dans les roues », tedy strkat klacky do kola.

Výraz « pédaler dans la choucroute » (šlapat v kyselém zelí) vystihuje situaci, kdy stojíte na místě nebo už nejste s to vykonávat intelektuální činnost. V češtině pro ni neexistuje idiomatický ekvivalent.

Závěrem se vás zeptáme, jestli víte, co ve francouzštině znamená « être le Poulidor de quelque chose » (být Poulidorem v nějaké oblasti nebo oboru, tedy nikdy nevyhrát)? Jedná se o narážku na francouzského cyklistu Raymonda Poulidora, věčného sběrače druhých míst v závodě Tour de France…

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page