Inaugurace platformy CEFRES (7. října 2015) [fr]

Projev Na Forenci

Vážený pane předsedo Akademie věd,
Vážený pane rektore Univerzity Karlovy,
Vážené dámy a pánové,

mám velkou radost, že se mohu spolu s vámi seznámit s těmito zbrusu novými prostory, které Akademie věd České republiky dává k dispozici Francouzskému ústavu pro výzkum ve společenských vědách. Stalo se tak na základě dohody, kterou loni v listopadu za českou stranu podepsala Akademie věd a Univerzita Karlova, za francouzskou stranu pak Francouzské velvyslanectví a Státní ústředí vědeckého výzkumu CNRS.

V prosinci přivítá tento krásný prostor tým pracovníků CEFRESu. Tento tým má v současnosti 14 členů původem z Francie, Maďarska, Slovenska a České republiky. Přivítá také pražské frankofonní čtenáře, kteří budou mít zájem rozvíjet vědecké a intelektuální výměny mezi Francií a střední Evropou a budou zde moci nahlížet do více než šesti tisíc děl, která CEFRES během dvaceti čtyř let získal.

Rád bych zde pozdravil paní Claire Madl, která tuto stále se rozrůstající knihovnu řídí od roku 1993. Její odbornost v oblasti knižní tvorby v Čechách a ve střední Evropě obecně je úzce spjata s její oddanou službou čtenářům CEFRESu.

Dvůr domu číslo 3 v ulici Na Florenci tak bude prostorem a symbolem nového spojenectví mezi Francií a Českou republikou : vpravo najdete knihovnu CEFRESu, vlevo knihovnu Ústavu pro českou literaturu. CEFRES, který rozvinul svou vědeckou síť v České republice, a v srdci Evropy vychoval už dvě generace vědců, je tak dnes pevně ukotven v českém akademickém prostředí.

Rád bych také ocenil působení paní Lenky Rovné a pana Pavla Barana. V době, kdy byl osud CEFRESu nejistý, dokázali mobilizovat své síly a navrhnout další iniciativy v rámci Česko-francouzské platformy pro výzkum v humanitních a společenských vědách, kterou Institut vytvořil spolu s Akademií věd a Univerzitou Karlovou. Přeji také vše nejlepší paní Claře Royer, ředitelce CEFRESu, které děkuji za její osobní nasazení.

Projev na velvyslanectví

Vážený pane místopředsedo vlády,
Vážený pane předsedo Akademie věd,
Vážený pane rektore Univerzity Karlovy,
Vážené dámy a pánové,

necelý rok po sametové revoluci se prezident François Mitterrand v září devatenáct set devadesát, během své oficiální návštěvy v Československu, zmínil, že v Praze vznikne « Francouzský institut společenských věd ve střední Evropě ». O rok později zahájil činnost Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, CEFRES. Cílem této nové instituce nebylo ani tak zkoumání jako sbližování vědecké kultury ve Francii a ve střední Evropě, vzdělávání doktorandů a rozvoj mezinárodních výměn. To vše pod záštitou francouzského ministerstva zahraničních věcí. V roce 2007 k ní přibyla také vědecká záštita Státního ústředí vědeckého výzkumu CNRS, hlavní vědecké instituce ve Francii, která se od začátku zapojovala do činnosti ústavu.

Čtyřicet let železné opony evropskou kulturu rozdělilo a hluboce poznamenalo výuku a výzkum v oblasti humanitních a společenských věd v té „druhé Evropě“. Museli jsme se znovu poznávat a učit se spolupracovat. V době, kdy CEFRES před dvaceti čtyřmi lety otevíral své prostory v Emauzském klášteře jsem byl mladým diplomatem na tomto velvyslanectví a dobře si pamatuji první kroky této nové instituce, které doprovázelo velké nadšení jak tady, tak ve Francii. Během dvou následujících desetiletí sehrál CEFRES významnou roli, a to pod vedením vynikajících francouzských akademiků, kteří měli k České republice hluboký vztah. Chtěl bych proto zde vyjádřit svou úctu jejich nenahraditelné roli a jejich mimořádnému přínosu.

S jistým dojetím proto dnes sleduji, jak se vazby mezi českou a francouzskou vědou transformují v privilegované spojenectví v rámci této nové francouzsko-české platformy, jež vznikla na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou, Akademií věd České republiky, Francouzským velvyslanectvím a Centre national de la recherche scientifique. Skutečnost, že rozvoj CEFRESu patří k prioritám akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství, podepsaného loni v prosinci předsedy francouzské a české vlády během oficiální návštěvy premiéra Manuela Vallse v Praze, dokonale dokresluje význam CEFRESu a jeho partnerských programů v oblasti humanitních a společenských věd pro vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi.

Nová Platforma pro spolupráci se již rozvíjí. Dnes odpoledne jsme spolu s předsedou Akademie věd a rektorem Univerzity Karlovy slavnostně otevřeli nové prostory CEFRESu a jeho novou knihovnu v ulici Na Florenci. Pracovníci CEFRESu se sem přemístí v prosinci a budou zde působit po boku Ústavu pro českou literaturu, Etnologického ústavu, Ústavu pro klasická studia a Masarykova ústavu. Poté co vytvořil vědeckou síť a vychoval dvě generace badatelů v srdci Evropy je dnes CEFRES pevně ukotven v českém akademickém prostředí.

Díky mobilizaci stovky kolegů z celé České republiky, kteří se sešli na Výzkumném fóru v dubnu tohoto roku, se CEFRESu podařilo definovat svou novou vědeckou politiku, založenou na nejvýznamnějších oblastech výzkumu ve střední Evropě a ve Francii. Posiluje tak svou roli zprostředkovatele mezi francouzskými výzkumníky a jejich českými kolegy, ale také s kolegy ze zemí Visegradu a aktivně podporuje rozvoj vědecké a intelektuální spolupráce v Evropě. Vědecký program CEFRESu svědčí o znovunastartovaných a posílených vědeckých vazbách mezi Francií a střední Evropou : navzájem přijímáme a vzděláváme mladé badatele našich pěti zemí, francouzští vědci jsou zváni do vědeckých center střední Evropy, a příští rok v červnu Praha poprvé přivítá filozofy, vědce a umělce těchto zemí na Noci filozofie, která je první iniciativou svého druhu v regionu.

Nový CEFRES, takzvaná Platforma CEFRES, má před sebou krásnou budoucnost, a to díky zapojení badatelů z Francie, České republiky a dalších zemí Visegradu. Přeji hodně úspěchů paní Claře Royer, nové ředitelce CEFRESu, která prokazuje nevyčerpatelnou dynamičnost. Především bych chtěl dnes večer poděkovat paní Lence Rovné z Karlovy univerzity a panu Pavlu Baranovi z Akademie věd, i všem, kdo v Praze i v Paříži v době, kdy se zvažoval další osud CEFRESu, mobilizovali své síly a navrhli další vývoj tohoto ústavu v rámci jedinečného francouzsko-českého partnerství s nejprestižnějšími vědeckými a univerzitními institucemi této země.

Dernière modification : 07/10/2015

Haut de page