Intervention de l’Ambassadeur lors de la conférence de presse Nuit de la philosophie (Académie des Sciences, 9 juin 2016) [cs]

Dobrý den,

Děkuji Petru Drulákovi za jeho slova.

Těší mě, že se mohu zúčastnit prezentace první pražské Noci filozofie, která se uskuteční za týden, konkrétně v noci ze čtvrtka šestnáctého na pátek sedmnáctého června. Uskuteční se ve Veletržním paláci Národní galerie a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Chtěl bych poděkovat Univerzitě Karlově, Akademii věd i CEFRESu, že se ujaly této iniciativy. Tento projekt je součástí tradice, kterou zahájily Ecole Normale Supérieure a Francouzský institut, když v červnu 2010 uspořádaly první Noc filozofie v Paříži. Další noci se uskutečnily i v řadě významných měst světa jako např. V Londýně, v Berlíně, v New Yorku, v Buenos Aires, Tel Avivu, v Aténách.

Noc filozofie v Praze v roce 2016 se liší od těch předchozích v tom, že se k ní připojily akademické instituce a filozofové pěti zemí (členské země Visegradu a Francie). Uskuteční se navíc ve třech jazycích : v češtině, ve francouzštině a v angličtině.
Rozhodujím impulsem pro tento projekt byla záštita poskytnutá ministerstvy zahraničních věcí, školství a kultury České republiky. Regionální dimenze akce vedla i k podpoře ze strany Visegradského fondu.

Jaké jsou hlavní cíle Noci filozofie ? Já vidím tři :

Zaprvé : Rozvíjet vazby mezi středoevropskými a francouzskými filozofy. Ve vztahu k České republice uvedu pouze zapojení myslitelů jako Jacques Derrida a Jean-Pierre Vernant, kteří v roce (1981) devatenáct set osmdesát jedna založili Asociaci Jana Husa. Ta v době normalizace podporovala československé intelektuály a od roku 2007 je jejím předsedou Etienne Balibar, který také s námi bude 16. června. Můžeme uvést také Clauda Leforta, který často pobýval v Praze. Na české straně pak Jana Patočku, jehož otázky ohledně evropského dědictví jsou i dnes vysoce aktuální, nebo Milana Kunderu.
Druhým cílem je umožnit široké veřejnosti diskutovat s filozofy našich zemí o významných otázkách současnosti. Témata, která jsou na programu Noci filozofie, nemohou být určena pouze akedemické veřejnosti, protože se týkají nás všech. Proto se všichni partneři z Francie a ze zemí Visegradu (Institut filozofie a sociologie Polské akademie věd (IFiS PAN) a Centrum francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (CCFEF) za Polsko ; Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE BTK) za Maďarsko ; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (FiF UK Bratislava) za Slovensko ; Vysoká škola v Lyonu (ENS) za Francii, Univerzita Karlova v Praze, Akademie věd ČR a CEFRES), pokusili vyjít vstříc co nejširšímu publiku.
Třetím cílem je umožnit chápání obrazů a současného dění, jež na nás každodenně působí. Filozofové se budou vyjadřovat krátce a konverzačním způsobem ; minikonference se budou střídat s výstavami, diskuzemi a s promítáním filmů. Řada příspěvků bude zaměřena na komentáře k uměleckým filmům a dílům. Toto vzájemné působení filozofů a publika bude vhodným způsobem rozvíjet téma Noci, které je „Obrazy, věda a politika“.

Jsem vám plně k dispozici a rád zodpovím vaše otázky týkající se této akce. Rád bych zdůraznil, že tento projekt je výsledkem intenzivní spolupráce mezi partnery, kteří, jak věřím, během Noci filozofie potěší veřejnost.

Dernière modification : 16/06/2016

Haut de page