Interview en tchèque de l’Ambassadeur réalisée par Plzeňský deník, quotidien de la ville de Plzeň (31 octobre 2017) [cs]

Francouzský vevyslanec : V Plzni se mi líbí syntéza tradice a modernity

Plzeň – Roland Galharague je ve funkci francouzského velvyslance v České republice od března letošního roku. Tento týden navštívil západočeskou metropoli a to nejen proto, aby zahájil 25. ročník festivalu frankofonní kultury Bonjour Plzeň !

V Plzni jste poprvé. Jak na vás město zapůsobilo ?

Velice mě upoutala syntéza tradice a extrémní modernity. Tento rozhovor vzniká na půdě Francouzské aliance v Plzni. Jsme na historickém náměstí Republiky, v historické budově, sedíme v místnosti, jejíž stěny zdobí fresky z 18. století, a když se podíváme z okna, vidíme úchvatný chrám sv. Bartoloměje. Ale při své návštěvě Plzně jsem viděl i vrchol pokroku, naprosto moderní stavby. To mě přivádí k myšlence, že mezi Plzní a Francií je mnoho styčných bodů.

Které moderní stavby vás v Plzni tak zaujaly ?

Navštívil jsem RICE a NTIS, dvě velice moderně vybudované laboratoře Západočeské univerzity v Plzni. Co vše máte v Plzni na programu ?

Přijel jsem zahájit Bonjour Plzeň !, festival frankofonní kultury, který je podporován městem Plzní i Plzeňským krajem, za což oběma institucím děkuji. Přijel jsem však rovněž zmapovat vazby, jež existují mezi Francií, Plzní a Plzeňským krajem a které nejsou omezeny pouze na kulturu, ale rozvíjejí se v mnoha dalších oblastech jako je věda, výzkum či ekonomie. Cílem mé cesty je najít oblasti, kde můžeme spolupracovat ještě více.

A našel jste takovou oblast ?

Je jich určitě více. Důležité je vidět styčné body mezi oblastmi, které jsme zvyklí vnímat jako oddělené. Propojení je možné najít mezi kulturou, byznysem, vzděláváním, výzkumem, vývojem... Například mezi Západočeskou univerzitou a univerzitami ve Francii existují dohody o tak zvaném dvojím diplomu. To znamená, že studenti získají diplom jak český, tak francouzský. A to jim umožňuje ekonomické aktivity v obou zemích. I díky tomu je možné si uvědomit, že francoužština není pouze jazykem pro kulturní poznání, ale i pro profesionální dráhu v mnoha jiných oborech. Spolupracujeme i v oblastech naprosto konkrétních ; například každé léto spoluorganizujeme letní univerzitu zaměřenou na jaderné technologie.

Je úkolem Francouzské aliance vyučovat francouzský jazyk ?

Francouzská aliance v sobě zahrnuje více směrů. Jsou to zaprvé dveře otevřené do frankofonního světa. A ten není pouze Francie, ale 300 milionů frankofonních obyvatel celé planety. Samozřejmě, že Francouzská aliance je místo, kde se můžete učit francouzsky, skládat zkoušky a získat certifikát o své úrovni znalostí francouzského jazyka. Je to však i místo, kde lidé objevují frankofonní kulturu. Najdou tam knihovnu, chodí tam na filmy. Aliance spolupracuje i s univerzitou a francouzskými podniky, kteří hledají pracovníky, jež umějí francouzsky.

Kolik podniků s francouzskou účastí v Plzeňské kraji působí ?

Je zde kolem patnácti francouzských firem s více než dvěma tisíci pracovníky. Na území celé České republiky působí přibližně pět set francouzských firem, které vytvářejí sto tisíc pracovních míst. Na Plzeňsku jsou francouzské firmy z různých oblastí. Nabízejí služby, zabývají se průmyslovou výrobou na vysoké technické úrovni, vyrábějí stavební materiály. Jsou to tedy velmi různorodé podniky, které jsou v regionu stabilně usazeny
a dále v něm investují.

Nejen v České republice jsou oblíbené knihy, které humornou formou popisují životní styl Francouzů. Co byste doporučil Čechů, aby z
francouzského životního stylu převzali ?

Toje obtížné říci. Češi a Francouzi mají mnoho společného. Myslím, že Češi by se mohli od Francouzů naučit jistou životní lehkost a naopak Francouzi by od Čechů mohli převzít určitou organizovanost, smysl pro detail a přesnost. FRANCOUZSKÝ VELVYSLANEC Roland Galharague při návštěvě Francouzské aliance v Plzni.

Dernière modification : 20/11/2017

Haut de page