Írán . Rada bezpečnosti přijala rezoluci č. 1929 [fr]

GIF - 8 kb
(GIF - 8 kb)

Rezoluce č.1929 Rady bezpečnosti byla přijata velkou většinou 9. června t.r. Jde o čtvrtou sankční rezoluci vůči Íránu. Hlasovalo pro ni, jako v případě všech předcházejících rezolucí proti Teheránu, všech pět stálých členů Rady. Nová rezoluce obsahuje sankční opatření v řadě oblastí, mezi jinými v dopravě, ve vyzbrojování, v bankovním a finačním sektoru.

Rezoluce opětovně vyzdvihuje hluboké znepokojení mezinárodního společenství v souvislosti s íránským jaderným programem. Toto znepokojení navíc zdůraznila poslední zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Je v ní uvedeno, že Írán pokračuje v aktivitách obohacování uranu a v projektech spojených s těžkou vodou a že porušuje rezoluce Rady bezpečnosti, jakož i Rady guvernérů MAEE, přičemž chybí věrohodná civilní perspektiva. Zpráva rovněž podtrhuje, že spolupráce Íránu s MAEE je velmi nedostatečná, zejména pokud jde o vojenskou dimenzi íránského programu.

Nedávno Radou bezpečnosti přijatá rezoluce je rovněž důsledkem toho, že Írán odmítl odpovědět na nabídky dialogu a spolupráce, které mu zaslala „šestka“ (Německo, Čína, Spojené státy, Francie, Velká Britanie, Rusko).

Přečtěte si celý článek ve francouzštině

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page