Jaderná energie, přední odvětví francouzského průmyslu [fr]

Odborné znalosti Francouzů v oblasti jaderné energie se těší světovému renomé, jež je výsledkem nasazení a investic francouzských průmyslových společností a malých a středních podniků, které trvají již na 60 let. Francie se ostatně se svými 58 reaktory řadí ve světě na druhé místo hned za Spojené státy americké.

Odvětví jaderné energie je na tom v současné době ze všech nejlépe z hlediska palivového cyklu (výroba, zpracování a recyklace) a řadí se na první příčky ohledně stavby a údržby elektráren. Ve Francii v tomto odvětví působí 2 500 společností vytvářejících na 400 000 přímých, nepřímých či přidružených pracovních míst. Pokud jde o investice do vývoje a výzkumu, odvětví jaderné energie zaujímá ve Francii dokonce čtvrté místo, jeho rozpočet na tyto účely dosahuje přibližně 1,8 miliardy eur.

„Naše země disponuje uznávanými schopnostmi a historickým know-how a všechny tyto přednosti je třeba si udržet,“ uvádí Daniel Iracane, zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy při Komisariátu pro atomovou energii a alternativní energie (CEA).

Od Arevy k malým a středním podnikům

Mezi podniky, které stojí za dobrou pověstí francouzské jaderné energie, zůstává Electricité de France (EDF) společností světového významu v oblasti provozu jaderných elektráren. Společnost Areva je pak v tomto odvětví nejvýznamnějším výrobcem zařízení, účastní se stavby či údržby celkem 360 ze 440 existujících světových reaktorů.

„Přestože velké společnosti jako AREVA nebo EDF vedou v počtu velkých smluv, na koncepci a údržbě jaderných elektráren z celého světa se podílejí i jiné průmyslové podniky,“ vysvětluje Valérie Faudon, generální zmocněnkyně Francouzské společnosti pro jadernou energii (SFEN). Z tohoto důvodu se také francouzské veřejné orgány rozhodly odvětví strukturovat tak, aby vždy určité segmenty výroby či zpracování odpovídaly určitým fázím palivového cyklu. Od konverze uranu přes jeho obohacení po zpracování vyhořelého paliva až po jeho recyklaci. „Francie je jednou z mála zemí, kde jsou přítomny všechny složky jaderného odvětví“, říká zástupce CEA. Tato opatření mají posílit soudržnost mezi podniky na zahraničních trzích a umožnit malým a středním podnikům podílet se na významných smlouvách – je to např. společnost Vanatome, vyrábějící armaturu pro jaderná zařízení, nebo Lemer Pax v oblasti nukleárního lékařství. V červenci 2013 byla dále po vzoru organizace společností leteckého a vesmírného průmyslu GIFAS vytvořena Asociace francouzských exportérů v oblasti jaderné energie AIFEN, jež bude společně propagovat francouzské know-how na mezinárodním poli. Tato organizace bude také ve Francii v roce 2014 pořádat mezinárodní veletrh.

Bezpečnost jako priorita

„Jaderný průmysl je odvětví jako každé jiné, pouze vyžaduje zvláštní regulační a institucionální rámec a také významné prostředky, kompetence a know-how zajišťující nezbytnou úroveň bezpečnosti,“ a to zejména po jaderné katastrofě ve Fukušimě v březnu 2011, vysvětluje Daniel Iracane. „Uvědomili jsme si, že se musíme připravit na nepředstavitelné – neexistuje nulové riziko – a že je potřeba během nehody dokázat zamezit veškerým únikům radioaktivity do atmosféry,“ dodává Valérie Faudon.

Na Francii se pro její historické know-how a pro její odborné znalosti obracejí mnohé země, a to jak díky uznávané kvalitě tamních institucí pro kontrolu bezpečnosti, jako je Úřad pro jadernou bezpečnost, Institut pro radiologickou ochranu a jadernou bezpečnost (IRSN), nebo výzkumných a vzdělávacích institucí, např. CEA, tak díky jejím vyhlášeným podnikům. Například Japonsko se výrazně inspirovalo francouzským Úřadem pro jadernou bezpečnost pro vytvoření nezávislé kontrolní bezpečnostní instituce. Očekává se také realizace významných projektů týkajících se stavby reaktorů například v Saúdské Arábii, v Číně, Indii, ve Spojeném království nebo v Polsku. Trh výstavby nových reaktorů se nachází zejména v cizině, především pak v Asii.

Obrat ve výši 45 miliard eur

„Vývoz v odvětví jaderné energie se často připodobňuje pouze ke stavbě nových jaderných reaktorů. Zejména průmysl však těží hlavně ze základny stávajících reaktorů ve světě a paliva a průmyslových služeb, které potřebují. Je to velmi stabilní a rostoucí byznys, jen je méně známý, protože se o něm málo mluví v médiích.“ Francie tak vyváží elektřinu do sousedních zemí v hodnotě 2 miliard eur a zboží a služby, např. správu projektů, v hodnotě 6 miliard eur, dále také řešení pro recyklaci paliva. Díky těmto odborným znalostem vykazuje odvětví celkový obrat 45 miliard eur a dosahuje 2 % domácího HDP.

„V průběhu příštích 20 let se energetická spotřeba zdvojnásobí v důsledku nárůstu světové populace a zvýšení spotřeby tam, kde dnes obyvatelé nemají k elektřině přístup. Zároveň je třeba míru emisí CO2 snížit na polovinu. V současné době k této masivní, nenákladné a bezemisní energii nemáme alternativu,“ tvrdí zmocněnkyně společnosti SFEN. Do roku 2020 by francouzské společnosti ostatně měly nabrat ne méně než 110 000 pracovníků.

Francouzské jaderné odvětví v několika číslech


- 46 miliard eur obratu, z toho 5,6 miliard díky vývozu
- 1,8 miliard investovaných do výzkumu a vývoje
- 2 500 podniků a 220 000 zaměstnanců
- 58 fungujících jaderných reaktorů na území Francie

Barbara Leblanc

Ministerstvo zahraničních věcí, Srpen 2013

Dernière modification : 08/10/2013

Haut de page