Jindřich Pokorný rytířem Řádu akademických palem [fr]

Dne 3. dubna 2014 byl pan Jindřich Pokorný vyznamenán Řádem akademických palem na úrovni rytíře.

Tímto vyznamenáním Francie oceňuje jeho neúnavné nasazení a vynikající zásluhy o šíření francouzského jazyka a kultury. Předání řádu se uskutečnilo v soukromí.

Jindřich Pokorný

Jindřich Pokorný, překladatel z francouzštiny, němčiny a latiny, autor esejů a literární historik, získal titul doktora práv, z politických důvodů však nemohl dokončit studia na filozofické fakultě a pokračoval u profesora Jana Patočky jako účastník jeho bytové univerzity. Když v roce 1950 musel opustit zaměstnání v redakci nakladatelství a později v roce 1970 také práci v Československém rozhlasu, vykonával různá, především dělnická povolání. Zároveň překládal francouzskou literaturu. Na počátku 80. let založil a vedl tajné Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání, které se za francouzské pomoci pod egidou Pierra Emmanuela podílelo na rozvoji samizdatu. Po sametové revoluci vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vydává také historická díla o protinacistickém a protikomunistickém odboji a jeho mezinárodních sítích. Mezi jeho nejznámější překlady patří Rostandův Cyrano z Bergeracu, tvorba Jeana Racina, Victora Huga, André Chéniera a básníků pařížské bohémy.

Řád akademických palem

Řád akademických palem založil v roce 1808 Napoleon. Je to nejstarší civilní francouzské vyznamenání. Je oceněním osob, které prokazují významné služby v oblasti školství, i významných osobností, které výjimečným způsobem přispějí k obohacení francouzského kulturního dědictví.

Dernière modification : 08/04/2014

Haut de page