Kampaň za zrušení trestu smrti (10. říjen) [fr]

Webdokument Celosvětové zrušení trestu smrti

Tento dokument byl natočen u příležitosti světového dne boje proti trestu smrti. Obsahuje rozhovory s osobnostmi, které se angažují v této problematice (Robert Badinter, Jane Birkin, Bruno Podalydès, Richard Sédillot) a reportáže ze čtyř zemí : Libanonu, Beninu, Maroka a Mongolska.

Webdokument na stránkách francouzského ministerstva zahraničních věcí.

10. říjen - Světový den boje proti trestu smrti

U příležitosti desátého světového dne boje proti trestu smrti (10. října 2012) podepsali ministři zahraničních věcí Švýcarska, Německa, Lichtenštejnska, Rakouska, Itálie a Francie společné prohlášení za zrušení trestu smrti.

Číst společné prohlášení na stránkách ministerstva zahraničí (v angličtině).

Akce francouzského ministerstva zahraničních věcí „Za celosvětové zrušení trestu smrti“ (9. října 2012)

Francie se zasazuje o celosvětové zrušení trestu smrti, neboť lidská práva jsou v centru její zahraniční politiky.

Ministr zahraničních věcí Laurent Fabius za tímto účelem již dříve shromáždil přes padesát účastnických zemí Valného shromáždění OSN. Dnes, v předvečer Světového dne boje proti trestu smrti, se zastánci jeho zrušení na jeho popud sejdou na francouzském ministerstvu zahraničních věcí.

V Paříži se tak poprvé setkají prezidenti a zástupci významných nevládních organizací, intelektuálové, řada studentů a také obhájci odsouzených na smrt z celého světa (Japonsko, Írán, Spojené státy, Čína, Keňa, Mongolsko).

Program akce

Francie se zasazuje o zrušení trestu smrti

Trest smrti není projevem spravedlnosti, ale jejím neúspěchem. Trest smrti není prospěšným nástrojem v boji proti kriminalitě. Ztráta lidského života, která je jeho důsledkem, je nenapravitelná a žádný justiční systém není s to se vyvarovat justičního omylu. Trest smrti není pouhým nástrojem trestní politiky, je to porušení lidských práv.

Tak jako jsou v každé zemi lidé, jejichž jméno je spojováno s jejich úsilím v určité záležitosti, existují také státy, které se ve společenství národů zapojují do celosvětových bojů. Je všeobecně známo, jak se o zrušení trestu smrti zasloužil Victor Hugo, Albert Camus či Robert Badinter. Francie dnes zastává privilegované a uznávané postavení mezi zeměmi zapojenými do boje za zrušení hrdelního trestu.
Zrušení trestu smrti je vysoce symbolickou záležitostí, která připomíná univerzálnost lidských práv. Zrušení trestu smrti nachází stále větší pochopení na všech kontinentech, a to nezávisle na politickém režimu, úrovni rozvoje či kulturním dědictví.

Laurent Fabius, ministr zahraničních věcí, se rozhodl postoupit dále v tomto boji a mobilizoval francouzskou diplomacii, aby se na celém světě zapojila do kampaně za zrušení trestu smrti.

Interaktivní mapa: trest smrti ve světě

Zobrazit mapu na stránkách ministerstva zahraničí.

Celosvětová kampaň za zrušení trestu smrti

Program kampaně na stránkách ministerstva zahraničí.

Zrušení trestu smrti ve Francii

Díky nasazení tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Badintera a projevu, který pronesl v Národním shromáždění, byl trest smrti ve Francii zrušen zákonem ze dne 9. října 1981. Tento zákon posílil dlouhodobý boj Francie za lidskou důstojnost. Francouzská legislativa zakazuje vydávání nebo vyhoštění osob do zemí, ve kterých by jim hrozil trest smrti.

Číst o zrušení trestu smrti ve Francii na stránkách ministerstva zahraničí.

Robert Badinter

Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. dubna 2011 Česká republika ocenila zásluhy bývalého předsedy Ústavní rady a bývalého ministra spravedlnosti Roberta Badintera.

Přečtěte si článek o jeho návštěvě, při které získal titul doctor honoris causa Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, promluvil k Ústavnímu soudu v Brně a tamtéž obdržel Zlatou medaili Masarykovy univerzity.

Robert Badinter opět navštívil Českou republiku v říjnu 2012, aby zde převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy titul doctor honoris causa.

Dernière modification : 20/04/2016

Haut de page