Kardinál Dominik Duka rytířem Řádu čestné legie [fr]

19. září 2012 velvyslanec Francie v České republice, pan Pierre Lévy, předal pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi OP insignie rytíře Řádu čestné legie. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Francie tímto vyznamenáním oceňuje zásluhy kardinála Duky, zejména pak jeho osobní nasazení v boji proti totalitnímu režimu ve jménu hodnot, jež sdílí s naší zemí a jimiž jsou individuální svoboda, mír mezi národy a sdílení vědění mezi lidmi. Kardinál Duka hovoří francouzsky a udržuje úzké styky s francouzskou církví.

Řád čestné legie, který se uděluje na základě dekretu prezidenta republiky, je nejvyšším francouzským státním vyznamenáním za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ. Řád založil v roce 1802 Napoleon Bonaparte. Jeho heslem je Čest a Vlast. Řád má dnes na 95 000 francouzských členů a několik tisíc členů z řad cizinců.

Pro více informací o Řádu čestné legie : www.legiondhonneur.fr

Pro více informací o kardinálu Dominiku Dukovi OP: www.dominikduka.cz

Slavnostní proslov pana velvyslance

Děkovný proslov kardinála Duky

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page