Karol Pajer – Hrdina boje proti fašismu [fr]

Dne 28. března 2001 byla v olomouckém Domě armády zahájena výstava věnovaná památce Karola Pajera, mladého slovenského učitele, československého vlastence a hrdiny francouzského hnutí odporu za Druhé světové války. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil náměstek primátora statutárního města Olomouce, pan Ladislav Šnevajs, zástupce velitele společných sil brigádní generál Milan Kovanda, přidělenec obrany Slovenské republiky generálmajor Milan Maxim, a podplukovník Bruno Bucherie, francouzský přidělenec obrany v České republice.

JPEG - 177.1 kb
Přidělenec obrany Francie v České republice, podplukovník Bruno Bucherie, hovoří se slečnou Clarou Woelflinger, ředitelkou francouzského institutu při Palackého univerzitě v Olomouci
(JPEG - 177.1 kb)

Tato originální výstava vznikla z iniciativy víceprezidenta Klubu přátel Francie a Slovenska, pana Juraje Nedorosta, ve spolupráci s Klubem vojenských důchodců v Olomouci a Klubem vojenských veteránů z Trenčína (Slovensko). Je nazvaná „Karol Pajer – Hrdina boje proti fašismu“ a je rozdělena na dvě části, které jsou ke zhlédnutí až do 8. dubna 2011:
-  výstava ve slovenském jazyce se nachází v prostorách Domu armády v Olomouci,
-  výstava ve francouzštině je umístěna v budově Slovanského gymnázia v Olomouci, kde sídlí česko francouzská sekce.

JPEG - 182.1 kb
Slavnostní zahájení francouzské části výstavy ve Slovanském gymnáziu
(JPEG - 182.1 kb)
JPEG - 54.6 kb
Karol Pajer v Křeťanském dětském domově ve Vence
(JPEG - 54.6 kb)

Karol Pajer v roce 1939 odchází ze své vlasti, kde mu hrozilo trestní stíhání za protifašistickou činnost, do Francie, aby se zde se v březnu 1940 přihlásil do československé zahraniční armády. Po kapitulaci Francie je demobilizován do Agde, odkud odchází do Marseille, kde začíná pracovat pro Ústředí československé sociální pomoci. Na počátku dubna 1941 si společně s dalšími přáteli pronajme opuštěný školní areál u města Vence nedaleko Nice, kde se až do konce války společně starají celkem o 525 dětí Židů a deportovaných, často původem z Československa, Belgie, a Polska. Při okupaci volné zóny se jim podaří děti evakuovat do hor ve střední části Francie (Massif central). Karol Pajer se následně stane příslušníkem francouzské partizánské skupiny FTPT (Francs-Tireurs-Partisans-Français). Umírá hrdinskou smrtí dne 10. června 1944 během bojů u Mont-Mouchet.

Krátce po válce uctila Francie památku Karola Pajera, řečeného „Charles“, udělením francouzského Válečného kříže 1939 – 1945 se stříbrnou hvězdou in memoriam.

Zdroj: ministerstvo obrany

Dernière modification : 10/08/2016

Haut de page