Klavírní koncert na velvyslanectví: „Václav Jan Tomášek a jeho současníci“ (21.dubna 2016)

21. dubna 2016 se na Francouzském velvyslanectví konal klavírní koncert nazvaný „Václav Jan Tomášek a jeho současníci“. Tato kulturní událost byla připravena společně s městem Nové Hrady (jižní Čechy) a byla věnována dílu klavíristy, učitele hudby a skladatele V. J. Tomáška (1774-1850).

Tomáš Víšek, klavírista
Martin Vojtíšek, klavírista
pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie, a pan Vladimir Hokr, starosta Nových Hradů
Tomáš Víšek, klavírista
Martin Vojtíšek, klavírista

Mecenášem samouka V. J. Tomáška byla rodina Buquoyů, která mu po celých 17 let poskytovala přístřeší ve svém pražském paláci, dnešním sídle Francouzského velvyslanectví v České republice.

Buquoyové pocházeli z oblasti Artois, která začátkem 17. století, kdy se usadili ve střední Evropě, byla pod nadvládou Habsburků. Jejich statky v Čechách se nacházely okolo obce Nové Hrady. Dnes je toto město velmi aktivní a usiluje o zhodnocení svého kulturního dědictví. Navázalo také velmi úzké partnerské styky s francouzským městem Vaulx-Vraucourt (Pas-de-Calais), odkud pocházela rodina Buquoyů z Čech.

Byl to historický odkaz tohoto rodu, který spojoval jednotlivé protagonisty tohoto večera. Velvyslanectví se také dostalo potěšení přivítat ve svých prostorách dva zástupce tohoto rodu, oba žijící v Bavorsku, a to paní Margarete de Buquoy, historičku rodu, a jejího příbuzného Michaela, současnou hlavu rodiny. K nim se připojily delegace z Nových Hradů a z Vaulx-Vraucourt.

Velvyslanec i starosta Nových Hradů pronesli při této příležitosti projev.

Projev velvyslance

Na programu koncertu v provedení klavíristů Tomáše Víška a Martina Vojtíška byla díla V. J. Tomáška, J. L. Dusíka, J. V. H. Voříška, V. V. Würfela a F. Chopina. Koncert si poslechlo na sto osob.

Dernière modification : 08/08/2016

Haut de page