Klépierre [fr]

Obchodní centrum Nový Smíchov, které se nachází ve stejnojmenné čtvrti Prahy, patří pokud jde o základní ukazatele mezi nejúspěšnější obchodní centra jak v rámci České republiky, tak v rámci obchodních center skupiny Klépierre, která ho spravuje a spoluvlastní. Bylo otevřeno v roce 2001, patří tedy v České republice mezi starší centra a tomu odpovídající technologické vybavení.

Protože pro celou skupinu Klépierre je téma trvale udržitelného rozvoje velmi důležité, bylo rozhodnuto prověřit jeho kvality na tomto poli. Patrně nejuznávanějším mezinárodním certifikátem pro budovy, které jsou již v provozu, je BREEAM In-Use. Tento certifikát, jehož zkratka znamená “Building Research Establishment Environmental Assessment Method”, je důkazem vysoké kvality a zodpovědnosti a zkoumá témata Energie, Voda, Materiály, Znečištění, Ekologie, Zdraví, Odpady a Doprava. Společně s lokálním licencovaným auditorem se management centra po dobu osmi měsíců zamýšlel nad stavem v oblasti Budova a v oblasti Management, ale především hledal možná zlepšení a úspory v oblasti energií. Výsledkem je získání hodnocení Excellent jak v oblasti Managementu, tak především v kapitole Budova.

Je třeba připomenout, že certifikát je udělen na období jednoho roku a je tedy nejen velkým úspěchem, ale především velkým závazkem, protože bývá mnohem těžší toto hodnocení obhájit než získat. Jako zajímavý projekt bych rád zmínil oživení zelené střechy centra, spočívající v nových druzích dřevin, křovin, rostlin ale také mnoho druhů ptáků a hmyzu. Příští rok se chceme zaměřit na oblast sdílené dopravy, systémových opatření v oblasti spotřeby elektrické energie a ochrany zdraví.

Přečtěte si více o udržitelném rozvoji centra Nový Smíchov:
www.novysmichov.eu/udrzitelny-rozvoj

Dernière modification : 25/09/2015

Haut de page