„Klimatická konference v Paříži 2015: výzvy a řešení“

P O Z V Á N K A

na konferenci

„Klimatická konference v Paříži 2015: výzvy a řešení“

pořádanou

Francouzským velvyslanectvím v Praze,

výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Informačním centrem OSN v Praze,

která se uskuteční

v pátek 5. června 2015 od 8.00 do 13.00 hod.

v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místnost 205, Sněmovní 1, Praha 1


Moderuje: Robert Břešťan, novinář (Ústav nezávislé žurnalistiky)

8:00 – 8:30 Registrace, káva
8:30 – 9:15 Úvodní slovo:
-  Jean-Pierre Asvazadourian, Francouzský velvyslanec
-  Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
-  Vladimír Špidla, vedoucí odboru poradců a poradkyň předsedy vlády
-  Petr Drulák, 1. náměstek ministra zahraničních věcí

9:15 – 10:30 Panelová diskuse I: „Pařížská aliance pro klima“: výzvy pro pařížská jednání o klimatických otázkách

-  Eric Brun, Státní observatoř pro dopady globálního oteplování (ONERC)
Vědecká diagnostika, projekce a dopady, globální výzvy

-  Bérengère Quincy, velvyslankyně pověřená přípravou Pařížské klimatické konference 2015 (COP21): Na cestě ke COP21 – Pařížské klimatické konferenci 2015

-  Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo pro životní prostředí

Volná diskuse

10:30 – 10:45 přestávka na kávu

10:45 – 12:45 Panelová diskuse II: „Pařížská aliance pro klima“: agenda plánovaných opatření a řešení

Henri WAISMAN, Institut pro udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy (IDDRI, Paříž):

Řešení pro přechod k nízkouhlíkovému modelu a perspektivy konference COP21 – „The Deep Decarbonisation Pathways Project“

Inovace v klíčových řešeních pro nízkouhlíkový model a zvýšení odolnosti proti změně klimatu: zaostřeno na francouzské a české návrhy:

-  Energetická účinnost:
o David Labardin, předseda představenstva VCES Property Development, člen České rady pro šetrné budovy
o Petr Vogel, konzultant Partner & Specialist, EkoWATT, člen České rady pro šetrné budovy

-  Čistá doprava (elektromobilita):
o Ivo Hlaváč, ČEZ, člen představenstva, ředitel divize vnější vztahy a regulace
o Olivier Parry, ředitel, Peugeot/Citroën Česká republika

-  Udržitelné řízení měst:
o Philippe Guitard, ředitel Veolia pro střední a východní Evropu, člen výkonné rady společnosti Veolia
o Vojtěch Franta, starosta města Mariánské Lázně
o Manuel Nivet, generální ředitel, Suez Environnement pro střední Evropu

Příspěvky místních samospráv:
-  město Litoměřice (jako účastník panelu – bude potvrzeno)
Volná diskuse

Závěrečné slovo: Peter J. Kalaš, vedoucí poradců ministra životního prostředí

13:00 Koktejl

Účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu zuzana.leroy@diplomatie.gouv.fr
Vstup do budovy (vchod Sněmovní 1) s platným průkazem totožnosti. Vzhledem k nutnosti projít bezpečnostní kontrolou laskavě žádáme všechny účastníky, aby počítali s časovou rezervou.

Dernière modification : 27/05/2015

Haut de page